0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
32617
 Liên kết
 Quảng cáo
TRA CỨU HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY

       
   
Số văn bản: 
Ngày ký: 
Cơ quan ban hành: 
Ban hành về việc: 
 
       
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

79/2015/NĐ-CP 14/9/2015 Đơn vị khác Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

2

467/SGDĐT-KTKĐCLGD 26/10/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 và kiểm tra học kỳ I tập trung năm học 2015-2016

3

467/SGDĐT-KTKĐCLGD 26/10/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 và kiểm tra học kỳ I tập trung năm học 2015-2016

4

793/SGDĐT-KTKĐCLGD 08/10/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2015-2016

5

419/SGDĐT-VP 07/10/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

6

777/KH-SGDĐT 02/10/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch công tác chuyên môn hằng tháng ngành GDĐT Phú Yên năm học 2015-2016

7

395/SGDĐT-VP 29/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

8

760/SGDĐT-VP 25*9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Ngăn chặn văn bản giả mạo

9

755/SGDĐT-KHCNTT 24/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin năm học 2015-2016

10

378/TB-SGDĐT 23/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo Sở GDĐT tại Hội nghị triển khai công tác chuyên môn giáo dục trung học, năm học 2015-2016

11

750/SGDĐT-GDTXCN 22/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Lịch công tác trọng tâm GDTX và GDCN năm học 2015-2016

12

748/SGDĐT-GDTXCN 21/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2015-2016

13

01/HDLT-SGDĐT-CĐN 21/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn liên tịch "Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động"

14

72/CĐN 14/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Vận động đóng góp chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ

15

727/SGDĐT-CTHSSVPC 11/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác pháp chế

16

724/SGDĐT-VP 10/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Ngành GDĐT năm học 2015-2016

17

715/SGDĐT-GDTrH 09/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp - Theo ý kiến của Giám đốc chỉ đạo, đề nghị giáo viên nghiên cứu công văn số 715/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 9 năm 2105 để tham gia.

18

715/SGDĐT-GDTrH 09/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

19

704/SGDĐT-GDTrH 07/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016

20

325/SGDĐT-CTHSSVPC 03/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đầu năm học 2015-2016 và tổ chức tuyên truyền tháng an toàn giao thông tháng 9/2015

21

691/SGDĐT-TCCB 01/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

22

693/SGDĐT-GDTXCN 01/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai tổ chức một số hoạt động đầu năm học đối với GDTX

23

310/SGDĐT-KTKĐCLGD 28/8/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tuyển sinh ĐH, CĐ trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung

24

756/QĐ-SGDĐT 17/8/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động Quỹ Tương trợ ngành Giáo dục tỉnh Phú Yên

25

650/SGDĐT-VP 14/8/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn chuẩn bị năm học mới và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016

26

275/SGDĐT-KTKĐCLGD 14/8/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tổ chức cho thí sinh tra cứu thông tin và hỗ trợ thí sinh thay đối nguyện vọng ĐKXT vào các trường ĐH, CĐ

27

4087/BGDĐT-KTKĐCLGD 12/8/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo V/v tổ chức cho thí sinh tra cứu thông tin ĐKXT của các trường ĐH, CĐ

28

635/SGDĐT-KHTC 10/8/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Báo cáo số liệu phục vụ lập điều chỉnh Quy hoạch ngành giáo dục đào tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

29

630/SGDĐT-VP 07/8/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai kế hoạch thời gian năm học 2015-2016

30

241/SGDĐT-TCCB 28/7/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Nâng phần trăm phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

31

240/SGDĐT-KTKĐCLGD 27/7/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Phúc khảo điểm bài thi THPT quốc gia năm 2015

32

235/SGDĐT-KTKĐCLGD 23/7/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v phúc khảo bài thi THPT Quốc gia năm 2015

33

171/GTT-SGDĐT 22/7/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Mời tham gia lớp tập huấn cán bộ quản lí trung tâm giáo dục thường xuyên

34

577/SGDĐT-GDTXCN 15/7/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn công tác tuyển sinh THPT hệ GDTX năm học 2015-2016

35

02/GTT-TTGDTX-DN 02/7/2015 Trường Giấy triệu tập CBVC Trung tâm giáo dục thường xuyên và Dạy nghề

36

190/SGDĐT-CTHSSVPC 22/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông tin bổ sung hỗ trợ thí sinh Phú Yên tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại tỉnh Khánh Hòa

37

3029/BGDĐT-KTKĐCLGD 18/6/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo V/v lịch, thời gian biểu thi THPT quốc gia năm 2015

38

184/SGDĐT-CTHSSVPC 17/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông tin hỗ trợ thí sinh Phú Yên tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại tỉnh Khánh Hòa

39

136/SGDĐT-KHTC 17/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triệu tập kế toán họp giao ban và xử lý số liệu quyết toán năm 2014

40

181/SGDĐT-GDTXCN 16/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả 3 năm triển khai Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

41

494/SGDĐT-KTKĐCLGD 17/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Báo cáo sai sót thông tin đăng ký dự thi của thí sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

42

393/UBND 11/6/2015 Đơn vị khác V/v Đồng ý cho Trung Tâm GDTX & HN Tuy An sử dụng con dấu cũ để giao dịch với kho bạc Nhà nước huyện Tuy An

43

487/SGDĐT-KTKĐCLGD 14/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Không thay đổi Cụm thi của thí sinh huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu

44

165/SGDĐT-KTKĐCLGD 05/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Báo cáo tình hình đưa, đón học sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

45

423/SGDĐT-KTKĐCLGD 03/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn tổ chức coi thi, chấm thi THPT quốc gia năm 2015

46

42/TB-SGDĐT 02/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở GDĐT tại Hội nghị chiều ngày 21/5/2015

47

2584/BGDĐT-KHTC 29/5/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo Hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho kỳ thi THPT quốc gia

48

11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 29/5/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

49

909/QĐ-UBND 25/5/2015 UBND tỉnh Phú Yên QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015 - 2016

50

403/NGCBQLCSGD-NG 19/5/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo Xúc tiến triển khai rộng cuộc thi Giáo viên Phổ thông sáng tạo trên nền dạng CNTT 2015

51

2470/BGDĐT-KTKĐCLGD 22/5/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo Hoàn thiện dữ liệu đăng kí dự thi của thí sinh

52

375/KH-SGDĐT 22/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

53

2297/BGDĐT-GDĐH 19/5/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo V/v xác nhận văn bằng chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ.

54

362/SGDĐT-VP 21/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015

55

332/SGDĐT-KHTC 13/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tổ chức xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đợn vị năm 2015

56

126/SGDĐT-VP 11/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác an toàn PCCC

57

20/KH-SGDĐT 23/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND, ngày 01/12/2014 và Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 28/3/2014

58

116/SGDĐT-KHTC 04/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2014-2015 bằng hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS online)

59

299/SGDĐT-VP 04/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Điều tra, thống kê lập danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm qua các thời kỳ lịch sử trên địa bàn tỉnh Phú Yên

60

108/SGDĐT-CTHSSVPC 04/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

61

292/SGDĐT-KTKĐCLGD 27/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai Hướng dẫn tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ và Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 của Bộ GDĐT

62

05/CT-UBND 27/4/2015 UBND tỉnh Phú Yên Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016

63

174/SGDĐT-KTKĐCLGD 25/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Nhận hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015

64

106/SGDĐT-TCCB 25/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tổ chức bàn giao các Trung tâm GDTX-HN thuộc Sở GDĐT cho UBND các huyện, thị xã quản lý

65

160/SGDĐT-CTHSSVPC 20/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg

66

264/SGDĐT-VP 15/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai thực hiện Quyết định số 825/QĐ-BGDĐT, ngày 20/3/2015 của Bộ GDĐT

67

154/SGDĐT-CTHSSVPC 16/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Đảm bảo trật tự ATGT và ANTT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2015

68

153/SGDĐT-VP 15/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Cử đoàn tham gia và tuyên truyền các hoạt động của Ngày Hội Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

69

258/SGDĐT-KHTC 14/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn công tác thu, chi lệ phí tuyển sinh kỳ thi THPT quốc gia năm học 2014-2015

70

144/SGDĐT-VP 13/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5)

71

Số: 20/QĐ-BCĐCCHC 09/02/2015 Đơn vị khác QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

72

239/SGDĐT-VP 06/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai thực hiện Quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

73

232/SGDĐT-KHTC 03/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện tiền lương tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

74

230/SGDĐT-KTKĐCLGD 02/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi THPT quốc gia và những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015

75

89/GTT-SGDĐT 02/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Mời tham dự cuộc họp "Triển khai công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh các lớp đầu cấp"

76

10/2015/QĐ-UBND 27/3/2015 UBND tỉnh Phú Yên QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh mục, chương trình khung và định mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên (dưới 3 tháng) tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề, truyền nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

77

120/SGDĐT-KHCNTT 27/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo thư đề nghị triển khai Hệ thống mạng Giáo dục Việt Nam

78

121/SGDĐT-VP 27/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Treo cờ Tổ quốc, trang trí khẩu hiệu, đèn, hoa chào mừng 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên

79

77/SGDĐT-KTKĐCLGD 27/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tập huấn phần mềm quản lý thi THPT quốc gia năm 2015

80

118/SGDĐT-KTKĐCLGD 27/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Phát hành hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia năm 2015

81

78/SGDĐT-VP 27/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Đón xem chuyên mục "Dân hỏi - Thủ trưởng sở, ban, ngành trả lời" trên sóng PTP Phú Yên vào tối thứ Bảy (28/3/2015)

82

215/SGDĐT-GDTiH 27/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT

83

23/KH-SGDĐT 26/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành GDĐT Phú Yên - Lần thứ VI-năm 2015

84

26/HD-CĐN 26/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn đăng ký xây dựng Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2015

85

203/SGDĐT-GDTrH 23/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn chuẩn bị, ôn thi THPT quốc gia năm 2015

86

18/SGDĐT-GDTXCN 18/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch tổ chức tư vấn mùa thi năm 2015

87

179/SGDĐT-TTr 17/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với các loại giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ trục hành chính

88

16/KH-SGDĐT 17/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015

89

17/KH-SGDĐT 17/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh

90

106/SGDĐT-KTKĐCLGD 17/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Bộ sách Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015

91

56/SGDĐT-KHCNTT 13/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn viết Thuyết minh mô tả giải pháp và kết quả thực hiện sáng kiến cấp tỉnh

92

13/KH-SGDĐT 10/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015

93

95/SGDĐT-CTHSSVPC 09/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

94

01/QĐ-TTg 02/01/2015 Đơn vị khác Quyết Định Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi

95

137_TB_UBND_2015.doc 03/03/2015 UBND tỉnh Phú Yên THÔNG BÁO V/v liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2015

96

155/KH-SGDĐT 04/03/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong trường học năm 2015

97

153/SGDĐT-VP 04/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Phú Yên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014

98

11/TB-SGDĐT 04/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở GDĐT tại cuộc họp sơ kết học kì I, triển khai nhiệm vụ học kì II, các trường THPT, Trung tâm GDTX năm học 2014-2015

99

52/2014/QH13 03/7/2015 Trường LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

100

13/KH-CĐGD 26/02/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Quốc tế Hạnh phúc 20/3

101

109/SGDĐT-VP 12/02/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Đảm bảo công tác PCCC dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

102

55/ SGDĐT-KHTC 09/02/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v thực hiện chi hổ trợ cho công chức, viên chức và người lao động đón Tết Nguyên đán năm 2015

103

11/SGDĐT-CTHSSVPC 09/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

104

01/CT – UBND 12/01/2015 Đơn vị khác CHỈ THỊ Về việc đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất mùi – Năm 2015

105

147/QĐ – UBND. 28/01/2015 Đơn vị khác Quyết Định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện Tuy An

106

122/QĐ-SGDĐT-VP 02/02/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Quyết Định Về việc thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015

107

93/SGDĐT-VP 04/02/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV và các ngày lễ lớn trong năm 2015

108

46/SGDĐT-KHTC 04/02/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v Thông báo lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2014

109

93/ QĐ-UBND 19/01/2015 UBND tỉnh Phú Yên Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đạo tạo Phú Yên

110

1050/QĐ-UBND 07/7/2015 UBND tỉnh Phú Yên Quyết định Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của GDMN, GDPT và GDTX

111

81/KH-SGDĐT 02/02 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch chuẩn bị kì thi THPT quốc gia 2015

112

463/BGD ĐT-GDTX 28/01/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo V/v hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dụ kỹ năng sống tại các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX

113

165 /QĐ-UBND 28/01/2015 UBND tỉnh Phú Yên QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận sáng kiến cấp Tỉnh, đợt 2 năm 2014

114

28/SGDĐT-TCCB 30/01/215 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tổ chức bàn giao các Trung tâm GDTX-HN thuộc Sở GDĐT cho UBND các huyện, thị xã quản lý

115

22/SGDĐT-VP 20/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v tuyên truyền kỷ niệm 85 Ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015) và mừng xuân Ất Mùi 2015

116

183/UBND-NC 14/01/2015 UBND tỉnh Phú Yên V/v Kéo dài thời gian công tác trước khi nghỉ hưu để chữa bệnh.

117

76/QĐ-UBND 16/01/2015 UBND tỉnh Phú Yên QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An

118

38/QĐ-UBND 12 tháng UBND tỉnh Phú Yên QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Đồng Xuân trực thuộc UBND huyện Đồng Xuân

119

14/SGDĐT-KTKĐCLGD 14/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thống kê số lượng học sinh đang học năm học 2014-2015

120

07/GM- SGDĐT 14/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Mời họp triển khai việc sáp nhập các trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề

121

02/CDN 13/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2015

122

01/HD-CDN 13/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015

123

29/SGDĐT-KTKĐCLGD 13/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn tổ chức thi nghề PT năm học 2014-2015

124

11/SGDĐT-CTHSSVPC 09/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

125

12/SGDĐT-VP 12/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

126

08/TB-BGDĐT 06/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo V/v thay đổi địa chỉ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

127

07/SGDĐT-CTHSSVPC 07/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v triển khai thực hiện Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên

128

08/SGDĐT-CTHSSVPC 07/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dụng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

129

01/TB-SGD ĐT 05/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo V/v tổ cức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo củ đề tích hợp.

130

1244/SGDĐT-VP 31/12/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015

131

849/TB-UBND 18/12/2014 UBND tỉnh Phú Yên THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2015

132

2070/QĐ-UBND 19/12/2014 UBND tỉnh Phú Yên QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề cấp huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp

133

1201/SGDĐT-TCCB 17/12/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Ủy quyền ra Quyết định nâng lương thường xuyên, thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nhà giáo cho viên chức và người lao động

134

591/KH-SGDĐT 11/12/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo KẾ HOẠCH Hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2014 - 2015"

135

2101/QĐ 02/12/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn cán bộ tham gia tập huấn đánh giá ngoài Trường Phổ thông và Trung Tâm GDTX

136

2082/QĐ-SGDĐT 28/11/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

137

6872/BGDĐT-CTHSSV 27/11/2014 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo V/v dán poster tuyên truyền về cuộc thi "An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện" năm 2014

138

564/SGDĐT-KTKĐCLGD 24/11/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v Chuẩn bị công tác kiểm tra về khảo thí và KĐCLGD

139

1133/SGDĐT-GDTrH 19/11/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/TTGDTX qua mạng

140

91/ KH-UBND-Huyện 13/11/2014 UBND Huyện Tuy An Kế hoạch “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời…

141

152/KH_TTGDTX-HN 12/9/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An KẾ HOẠC CÔNG TÁC HẰNG THÁNG TTGDTX&HN Tuy An

142

767_TB_UBND 13/11/2014 UBND tỉnh Phú Yên Xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2013, 2014.

143

214/BC-TTGDTXHN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2014 - 2015

144

1105/SGD&ĐT-VP 13/11/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v Đẩy mạnh phong trào toàn BVANTQ…

145

211/NQ-TTGDTX-HN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An THANG ĐIỂM THI ĐUA

146

207/QĐ-TTGDTX&HN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

147

208/QĐ-TTGDTX&HN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An QUY CHẾ DÂN CHỦ

148

206-TTGDTX&HN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015

149

209/QĐ-TTGDTX&HN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An QUY CHẾ PHỐI HỢP THỦ TRƯỞNG - BCH CÔNG ĐOÀN

150

211/NQ-TTGDTX-HN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An Nghị Quyết HNCBCCVC Năm 2014-2015

151

727/TB-UBNĐ 31/10/2014 UBND tỉnh Phú Yên V/v Liên kết đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng lên Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2014.

152

1804/QĐ-UBND 03/11/2014 UBND tỉnh Phú Yên QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận sáng kiến cấp Tỉnh, đợt 1 năm 2014.

153

80/KH-UBND 30/10/2014 Đơn vị khác XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP HUYỆN TUY AN ĐẾN 2020

154

521 25/10/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo TRIỂN KHAI SỬ DỤNG ĐẤT

155

390 27/10/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo TẬP HUẤN VĂN THƯ LƯU TRỬ

156

516 27/10/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo BÁO CÁO THỐNG KÊ

157

DU THAO_2014/NĐ-CP 2014 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo NGHỊ ĐỊNH Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

158

1734/QĐ-UBND 23/10/2014 UBND tỉnh Phú Yên DANH MỤC THÔN XÃ KHÓ KHĂN _THPT

159

149/LT- SGDĐT-CĐN 16/10/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v Phát động phong trào thi đua Năm học 2014 - 2015

160

01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

161

49/2005/NĐ-CP 11/04/2005 Bộ Giáo dục và Đào tạo NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

162

40/2011/NĐ-CP 8/6/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

163

40/2011/NĐ-CP 8/6/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

164

1621/SGDĐT-KTCNTT 16/10/2009 Trường THPT Ngô Gia Tự V/v

165

1621/SGDĐT-KTCNTT 16/10/2009 Sở Giáo dục và Đào Tạo Triệu tập tham gia hội thảo "Triển khai ứng dụng dạy học tương tác và đánh giá Activboard"

166

1494/SGDĐT-KTCNTT 23/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

167

323/BHXH 10/9/2009 Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên V/v thực hiện chế độ hưu trí

168

8065/BGDĐT-GDTrH 14-09-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Sử dụng Atlát địa lí Việt Nam

169

7880/BGDĐT-KTKĐCLGD 08-09-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông

170

1419/SGDĐT-GDCN 14/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo CV số 1419/SGDĐT-GDCN ngày 14/9/2009 V/v học NN-TH và tập huấn "Giáo án điện tử"

171

1399/CV-SGDĐT-TrH 10/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo V/v cấp giấy phép dạy thêm

172

17/KH-SGDĐT-CĐGD 10/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch liên tịch Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" trong ngành giáo dục

173

1389/CV-SGDĐT-TrH 8/9/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên Xây dựng phân phối chương trình THCS&THPT năm học 2009-2010

174

1391/SGDĐT-KTCNTT 8/9/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2009-2010 về Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

175

1382 /HD-SGDĐT-MN 8/9/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009-2010 GIÁO DỤC MẦM NON

176

1381/ SGDĐT-MN 8/9/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM – GIÁO DỤC MẦM NON Năm học: 2009 – 2010

177

541/CĐGD 8/9/2009 Công Đoàn ngành “V/v bổ sung một số nội dung Hội nghị CBCC đầu năm học”

178

1369/SGDĐT-VP 7/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo Báo cáo tình hình đại dịch cúm A(H1N1) tại tỉnh Phú Yên

179

1361/GD&ĐT 3/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch tổ chức thi tin học A,B khoá 88

180

1354/GDĐT-GDCN 3/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tuyển sinh ĐH,CĐ theo chế độ cử tuyển năm 2009

181

1333/GDĐT 28/8/2009 Sở GD-ĐT V/v các đơn vị chưa gửi danh sách kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên

182

1332/SGDĐT-VP 27/8/2009 Sở GD-ĐT V/v phòng chống dịch cúm A (H1N1)

183

1327/SGDĐT-VP 27/8/2009 Sở GD-ĐT V/v trao giải thưởng HOA TRẠNG NGUYÊN 2009

184

1317/SGDĐT-TrH 26/8/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn nghề phổ thông năm học 2009-2010

185

1312/SGDĐT-VP 25/8/2009 Sở GD-ĐT Danh sách học sinh nhận học bổng Vinamilk 2008-2009 (Kèm theo CV số 1312/SGDĐT-VP)

186

1312/SGDĐT-VP 25/8/2009 Sở GD-ĐT v/V Trao học bổng Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam năm học 2008-2009

187

1304/CV-SGDĐT-TrH 24/8/2009 Sở GD-ĐT Triển khai một số hoạt động chuyên môn đầu năm học 2009-2010

188

1237 / GDĐT-VP 10/8/2009 Sở GD-ĐT V/v cung cấp thông tin

189

6665/BGDĐT-GDMN 6/8/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2009-2010

190

6665/BGDĐT-GDMN 06-08-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

191

6665/BGDĐT-GDMN 06-08-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

192

1225/SGDĐT/VP 10/8/2009 Sở GD-ĐT Giấy triệu tập Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố V/v làm việc với Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vũ Văn Phúc.

193

934/QĐ/GD-ĐT 04/08/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo QĐ về việc Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A (H1N1) và các bệnh dịch mùa hè của ngành Giáo dục - Đào tạo

194

46/2008/CT-BGDĐT 05/08/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo Chỉ thị Về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

195

04/2008/QĐ-BGDĐT 04/02/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

196

83/2008/QĐ-BGDĐT 31/12/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

197

12 /2009/TT-BGDĐT 12/5/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở

198

3442/QĐ-BGDĐT 12-05-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm 2009

199

1124/QĐ-SGDĐT 20/07/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định V/v duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2009-2010 đối với các trường xét tuyển

200

1122/SGDĐT-TrH 20/7/2009 Sở GD-ĐT V/v phân công tổ chức Lễ khai mạc giải cầu lông học sinh toàn quốc năm 2009

201

1302/QĐ-UBND 15/7/2009 UBND tỉnh Quyết định V/v ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

202

4385/QĐ-BGDĐT 30-06-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

203

CV 3716/BGDĐT-GDTrH 06/05/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Xét công nhận tốt nghiệp THCS

204

39/2008/QĐ-BGDĐT 22/07/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Ban hành Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở cấp trung học phổ thông

205

1027/GDĐT-VP 08/7/2009 Sở GD-ĐT V/v tập huấn công tác PC. Ma tuý và HIV/AIDS trong trường học

206

839/TB-SGDĐT-VP 11/6/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên QUY ĐỊNH (V/v: thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính)

207

838/QĐ-SGDĐT-VP 11/6/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ

208

887/QĐ-SGDĐT-VP 22/6/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại cơ quan

209

760/QĐ-GD&ĐT 26/5/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành GD&ĐT

210

791/QĐ-GD&ĐT 19/12/2008 Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định V/v thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành GD&ĐT Phú Yên

211

125/2008/TTLT-BTC-BGDDT 22/12/2008 Bộ GD&ĐT TT: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu GD&ĐT đến năm 2010

212

52/2009/NĐ-CP 3/6/2009 Thủ tướng chính phủ NGHỊ ĐỊNH: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

213

3690/BGDĐT-KTKĐCLGD 06/05/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Giải đáp một số vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009

214

4210/BGDĐT-KTKĐCLGD 22/5/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Giải đáp một số vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009

215

06/2007/TT-BNV 04/07/2007 BỘ NỘI VỤ Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính Phủ về chế độ công chức dự bị và hướng dẫn bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị.

216

761/SGDĐT-KTCNTT 18/5/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên Về việc thực hiện chế độ ưu tiên trong thi TN THPT năm 2009

217

4210/BGDĐT-KTKĐCLGD 22/5/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Giải đáp một số vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009

218

11/2009/TT-BGDĐT 08/5/2009 Bộ GD&ĐT THÔNG TƯ Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

219

660/SYT-NVy 13/5/2009 Sở y tế Phú Yên V/v tổ chức phục vụ các kỳ thi năm 2009

220

678/QĐ/GD-ĐT 12/5/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo V/v Thành lập các Hội đồng coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2009

221

CV số 690/STC-HCSN 15/5/2009 Sở Tài Chính V/v báo cáo nhu cầu vfaf nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu theo Nghị định số 33/2009/NDD-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ

222

23/KH-UBND 12/5/2009 UBND tỉnh Phú Yên Kế hoạch Tổ chức ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên lần thứ VII -2009

223

691/GDĐT-VP 14/5/2009 Sở GD&ĐT Hỗ trợ cho con em nghèo học giỏi

224

688/TB/GDĐT 14/5/2009 Sở GD&ĐT Trao học bổng Đèn Đom Đóm năm học 2008-2009

225

69/2008/QĐ-TTg 28/5/2008 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II

226

163/2006/QĐ-TTg 11/7/2006 Thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai đoạn 1999 - 2005)

227

897/UBND-VX 04/05/2009 UBND Tỉnh Phú Yên V/v phòng, chống dịch cúm A (H1N1) và dịch bệnh mùa hè.

228

896/UBND-VX 5/4/2009 UBND Tỉnh Phú Yên V/v phun hóa chất diệt muỗi và chiến dịch diệt bọ gậy, loăng quăng chủ động phòng dịch năm 2009

229

581/QĐ-TĐC 29/4/2009 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước cho Sở GD&ĐT Phú Yên

230

164/2006/QĐ-TTg 11/7/2006 Thủ tướng chính phủ QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II)

231

30/2007/QĐ-TTG 5/3/2007 Thủ tướng chính phủ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN

232

113/2007/QĐ-TTg 20/07/2007 Thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010

233

637/GD&ĐT 5/5/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v Trích nộp khoản chi phí thi tốt nghiệp THPT, Bỏ túc THPT năm học 2008-2009

234

626/SGDDT-KTCNTT 29/4/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v Tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2009-2010

235

557/SGDDT-KTCNTT 17/4/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2009-2010

236

607/SGDĐT-KTCNTT 27/4/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên Tổ chức kỳ thi TN THPT năm 2009

237

3424/BGDĐT-CTHSSV 24/4/2009 Bộ GD&ĐT V/v Đảm bảo an ninh trường học Để góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở, trường làm tốt một số công việc sau đây: 1. Tăng cường quản lý học sinh, sinh viên, không để học sinh, sinh viên tham gia tụ tập đông người hoặc có hình thức phản đối trái với quy định của pháp luật. 2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phối hợp ngăn chặn các hành vi vi phạm luật giao thông, tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trong học sinh, sinh viên. 3. Phối hợp với các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động văn học, thể thao lành mạnh, thu hút học sinh, sinh viên tham gia. 4. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên phải thực hiện đúng các quy định của địa phương và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

238

3075/QD-BGDDT 21/4/2009 Bộ GD&ĐT V/v công nhận tỉnh Phú Yên đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

239

609/GD&ĐT 27/4/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên Ghi thu,chi học phí phổ thông công lập

240

604/GD&ĐT 27/4/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v nhận giấy chứng nhận nghề PT lần 1 năm học 2008-2009

241

603/GD&ĐT 27/4/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v nhận giấy chứng nhận HSG Lớp 9 năm học 2008-2009

242

CV584/GDDTKHTC 24/4/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên Kế hoạch tập huấn và bảo trì phòng máy Multimidea

243

Cv số 2879/BGDĐT-PC 03/4/2009 Bộ GD&ĐT Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

244

563/HD-GDĐT-VP 20/4/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2008-2009

245

260/TTr 08-04-2009 Bộ giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT

246

2895/BGDĐT-TTr 07-04-2009 Bộ giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2009

247

07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 15-04-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ nội vụ Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

248

Số: 417 /KH-GDĐT 24/3/2009 Sở GD-ĐT Cv số 417 /KH-GDĐT Kế hoạch công tác phòng chống ma tuý trong trường học năm 2009

249

551 /KT&CNTT-GD&ĐT 16/4/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v: hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2009-2010

250

10/2009/CT-UBND 13/4/2009 UBND Tỉnh Phú Yên Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 và tuyển sinh năm học 2009-2010

251

504-GD ĐT-TCCB 13/04/2009 Sở GD và Đào tạo Phú Yên V/v thông báo nộp hồ sơ tham dự thi tuyển viên chức các ngạch năm 2009

252

3012/BGDĐT-KTKĐCLGD 9-4-2009 Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009

253

06/2009/TT -BGDĐT 31/03/2009 Bộ GD&ĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

254

459/UBND-VX 12/03/2009 UBND Tỉnh Phú Yên V/v triển khai "Tháng hành động vì chất lượng,vệ sinh ATTP năm 2009.

255

471/GDĐT-TCCB 2/4/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v trưng tập GV làm nghĩa vụ giúp cho HS cac trường mới có đến lớp 12 đầu tiên.

256

455/GDĐT-VP 31/3/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v Tổ chức tuần lễ toàn câu hành động Giáo dục cho mọi người.

257

2553-BGDDT-GDTrH 27/03/2009 Bộ Giáo dục & Đào tạo V/v Hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2009

258

417/KH-GDĐT 24/3/2009 Sở GD&ĐT Kế hoạch công tác phòng chống ma tuý trong trường học năm 2009

259

459/UBND-VX 12/03/2009 UBND Tỉnh Phú Yên V/v triển khai "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh ATTP" năm 2009 của UBND Tỉnh Phú Yên

260

1127/BGDĐT-GDCN 23-02-2009 Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tuyển sinh TCCN năm 2009

261

38/2009/QĐ-TTg 09-03-2009 Thủ tướng chính phủ Quyết định về việc ban hành bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

262

384/KH-GDĐT 17/03/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên Kế hoạch: "Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm năm 2009"

263

392/GD-DT 17/03/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v Tập huấn nghiệp vụ Về công tác thi đua, khen thưởng

264

396/GD-ĐT 18/03/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan hành chánh nhà nước.

265

04/2009/TT-BGDĐT 12/03/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

266

384/KH-GDĐT 17/03/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên Kê hoạch "Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm năm 2009"

267

Số: 1741/BGDĐT-GDTrH 05/03/2009 Bộ GD&ĐT V/v: Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

268

02/2009/TT-BGDĐT 02/02/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

269

05/2008/QĐ-BGDĐT 5/02/2008 Bộ GD&ĐT QUY CHẾ Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

270

305LT/SGD&ĐT+CĐGD 05/03/2009 Sở Giáo dục và Đào Tạo Thông báo liên tịch của Giám Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Phú Yên "v/v Tổ chức cuộc vận động cán bộ, giáo viên tham gia ôn tập, phụ đạo giúp học sinh lớp cuối cấp được xét tốt nghiệp THCS, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009

271

65 /KHLN/GDĐT -VHTTDL – ĐTNCSHCM 15.01.2009 Liên ngành Kế hoạch liên ngành triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013

272

65 /KHLN/GDĐT -VHTTDL – ĐTNCSHCM 15/1/2009 Liên ngành Kế hoạch liên ngành triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013

273

65 /KHLN/GDĐT -VHTTDL - ĐTNCSHCM 15/1/2009 Liên ngành Kế hoạch liên ngành triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013

274

296/GD&ĐT-KHTC 02/03/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v thực hiện kê khai quản lý sử dụng công sở

275

115/2008/QĐ-TTg 27/08/2008 Thủ tướng chính phủ QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

276

07/2009/TT-BTC 15/01/2009 Bộ Tài chính THÔNG TƯ Hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

277

139/BC-GDĐT-VP 05/02/2009 3 Báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2008-2009

278

139/GDĐT 05/02/2009 3 Báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2008-2009

279

38/2005/QH11 14/06/2005 Quốc Hội khóa 11 Luật giáo dục 2005

280

139 /BC-GDĐT-VP 5/2/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên Báo cáo sơ kết Học kỳ 1 năm học 2008-2009 của ngành Giáo dục và đào tạo Phú Yên

281

97/GDĐT-GDTrH 02/02/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v tổ chức Hội thảo đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mới PPDH các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và GDCD cấp THCS và THPT

282

98 /SGDĐT- KTCNTT 2/2/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v Hướng dẫn tổ chức thi nghề PT Lần 1 năm học 2008-2009.

283

04/2008/QĐ-BGDĐT 04/02/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

284

83/2008/QĐ-BGDĐT 31/12/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

285

83/2008/QĐ-BGDĐT 31/12/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

286

300/ BGD§T-NGCBQLGD 14/1/2009 Bộ GD&ĐT V/v Đề nghị chăm lo cho các thầy giáo, cô giáo nhân dịp Tết Kỷ Sửu.

287

125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT 22-12-2008 Bộ TC - BGD&ĐT Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010

288

41 /CV-GDĐT-GDTrH 12/01/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v hướng dẫn kiện toàn hồ sơ phổ cập giáo dục THCS

289

38/TB-GDĐT-GDTrH 12/1/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên THÔNG BÁO Về việc hoãn và dời thời gian tổ chức lớp tập huấn GV-TPT Đội các trường THCS triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

290

07/2008/CT-BTTTT 30/12/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông CHỈ THỊ Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước

291

10985/BGDĐT-DATHCSII 28/11/2008 Bộ GD&ĐT V/v: Tham gia Cuộc thi “Sáng tạo giáo dục” dành cho cấp THCS

292

51/2008/QĐ-BGDĐT 15/9/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

293

1922/KH-GDĐT 22/12/2008 Sở GD&ĐT Phú Yên KẾ HOẠCH "V/v kiểm tra PCGDTH-XMC, PCGDTH.ĐĐT và PCGD THCS thành phố Tuy Hòa và các huyện trên toàn tỉnh"

294

12/2007/CT-UBND 18/04/2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Chỉ thị Về việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm

295

10945/BGDĐT-GDTrH 27/11/2008 Bộ GD &ĐT Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông

296

08/2008/QĐ-BGDĐT 6/3/2008 Bộ GD &ĐT Quyết định Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

297

34/2008/CT-TTg 03/12/2008 Bộ GD &ĐT CHỈ THỊ Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

298

1905/GDĐT-KTCNTT 18/12/2008 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tiểu học

299

1896 /CV-GDĐT-GDTrH 17/12/2008 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v tăng cường an ninh trường học

300

1077 /BC-GDĐT-VP 6/8/2008 Sở GD&ĐT Phú Yên BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2007-2008 & PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2008-2009 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

301

1898 /SGDĐT-KT&CNTT 17/12/2008 Sở GD & ĐT Phú Yên V/v: Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông

302

1899 /SGDĐT-KTCNTT 18/12/2008 Sở GD&ĐT Phú Yên V/v Hướng dẫn kỳ thi cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2008-2009

303

1812/QĐ-GDĐT 4/12/2008 Sở GD&ĐT Phú Yên Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Sở Giáo dục và Đào tạo

304

08 /2007/QĐ-BTTTT 24/12/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

305

59/2008/TT-BGDĐT 31/10/2008 Bộ GD&ĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

306

1842/CV-GD&ĐT 10/12/2008 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên V/v cung cấp dữ liệu phần mềm quản lý học sinh THPT

307

79 /2005/TT-BTC 15/9/2005 Bộ Tài Chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

308

23/2007/TT-BTC 21/3/2007 Bộ Tài Chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

309

08/2005/QĐ-BGD&ĐT 14/03/2005 Bộ GD&ĐT Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) ban hành kèm theo quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

310

51/2008/QĐ-BGDĐT 15/09/2008 Bộ GD&ĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-GDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

311

61/2005/QĐ-TTg 24/03/2005 Thủ tướng Chính Phủ Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông

312

37/2008/QĐ-BGDĐT 16/7/2008 Bộ GD&ĐT Quyết định Ban hành Quy định về phòng học bộ môn

313

1730/GDTrH 17/11/2008 Sở GD&ĐT Phú Yên Thực hiện một số nền nếp dạy và học

314

9772/BGDĐT-CNTT 20-10-2008 Bộ GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008 – 2009

315

9550/BGDĐT- KTKĐCLGD 13-10-2008 Bộ GD&ĐT Cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2009

316

1741/GDĐT 18-11-2008 Sở GD&ĐT Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

317

1347/KH–GDĐT 19/9/2008 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008-2013

318

1224 /GDĐT 3/9/2008 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2008-2009

319

1557/GDĐT 20/10/2008 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch hội thi văn nghệ phòng chống ma túy năm 2008

320

1578 /GD&ĐT 24/10/2008 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch cuộc thi kiến thức phòng chống ma túy năm 2008

321

23/2000/QH10 9/12/2000 QUỐC HỘI LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

322

430 /GDĐT 2/4/2008 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch phòng chống tội phạm trong trường học năm 2008 của Sở GD&ĐT Phú Yên

323

1159/GD- ĐT 19/8/2008 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Năm học 2008- 2009 đối với cấp GDTH”

324

926 /GD-ĐT 18/7/2008 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên V/v: “triển khai kế hoạch Dạy- học Cấp Tiểu học năm học 2008- 2009”

325

32/2005/QĐ-BGD&ĐT 24/10/2005 Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

326

01/2003/QĐ-BGD&ĐT 22/1/2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

327

23/2006/QĐ-BGDĐT 22/5/2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật
 
 
 
       
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0