0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
32618
 Liên kết
 Quảng cáo
VĂN BẢN THI ĐUA- KHEN THƯỞNG
STT Số văn bản Nội dung văn bản
1 1013/SGDĐT-VP Về hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo
2 Công văn 783/GD-ĐT V/v Đăng ký thi đua năm 2009 của Khối VH-XH tỉnh Phú Yên
3 4 Hướng dẫn đánh giá trường học thân thiện
4 3 Hướng dẫn đánh giá trường thân thiện - Mầm non
5 2 Hướng dẫn đánh giá trường thân thiện - Tiểu học
6 1 Hướng dẫn đánh giá trường thân thiện - Trung học
7 21/2008/TT-BGD ĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
8 bieumau Các loại biểu mẫu
9 1870/GD-ĐT (V/v: Hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh một số điểm về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2007-2008)
10 1632/ GD-ĐT Hướng dẫn thực hiện một số qui trình về công tác thi đua- khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
11 182 / GD-ĐT Quyết định ( V/v Khen thưởng học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học Năm học 2006- 2007 )
12 36/ QĐ-KT Quyết định (V/v : Khen thưởng học sinh giỏi tỉnh năm học 2007-2008 )
 
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0