0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30520
 Liên kết
 Quảng cáo
VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

07/SGDĐT-CTHSSVPC 07/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v triển khai thực hiện Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên

2

08/SGDĐT-CTHSSVPC 07/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dụng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

3

01/TB-SGD ĐT 05/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo V/v tổ cức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo củ đề tích hợp.

4

1244/SGDĐT-VP 31/12/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015

5

1201/SGDĐT-TCCB 17/12/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Ủy quyền ra Quyết định nâng lương thường xuyên, thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nhà giáo cho viên chức và người lao động

6

591/KH-SGDĐT 11/12/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo KẾ HOẠCH Hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2014 - 2015"

7

2101/QĐ 02/12/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn cán bộ tham gia tập huấn đánh giá ngoài Trường Phổ thông và Trung Tâm GDTX

8

2082/QĐ-SGDĐT 28/11/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

9

564/SGDĐT-KTKĐCLGD 24/11/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v Chuẩn bị công tác kiểm tra về khảo thí và KĐCLGD

10

1133/SGDĐT-GDTrH 19/11/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/TTGDTX qua mạng

11

1105/SGD&ĐT-VP 13/11/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v Đẩy mạnh phong trào toàn BVANTQ…

12

521 25/10/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo TRIỂN KHAI SỬ DỤNG ĐẤT

13

390 27/10/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo TẬP HUẤN VĂN THƯ LƯU TRỬ

14

516 27/10/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo BÁO CÁO THỐNG KÊ

15

149/LT- SGDĐT-CĐN 16/10/2014 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v Phát động phong trào thi đua Năm học 2014 - 2015

16

1621/SGDĐT-KTCNTT 16/10/2009 Sở Giáo dục và Đào Tạo Triệu tập tham gia hội thảo "Triển khai ứng dụng dạy học tương tác và đánh giá Activboard"

17

1494/SGDĐT-KTCNTT 23/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

18

1419/SGDĐT-GDCN 14/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo CV số 1419/SGDĐT-GDCN ngày 14/9/2009 V/v học NN-TH và tập huấn "Giáo án điện tử"

19

1399/CV-SGDĐT-TrH 10/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo V/v cấp giấy phép dạy thêm

20

17/KH-SGDĐT-CĐGD 10/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch liên tịch Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" trong ngành giáo dục
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0