0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30520
 Liên kết
 Quảng cáo
VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

153/SGDĐT-VP 04/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Phú Yên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014

2

11/TB-SGDĐT 04/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở GDĐT tại cuộc họp sơ kết học kì I, triển khai nhiệm vụ học kì II, các trường THPT, Trung tâm GDTX năm học 2014-2015

3

13/KH-CĐGD 26/02/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Quốc tế Hạnh phúc 20/3

4

109/SGDĐT-VP 12/02/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Đảm bảo công tác PCCC dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

5

55/ SGDĐT-KHTC 09/02/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v thực hiện chi hổ trợ cho công chức, viên chức và người lao động đón Tết Nguyên đán năm 2015

6

11/SGDĐT-CTHSSVPC 09/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

7

122/QĐ-SGDĐT-VP 02/02/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Quyết Định Về việc thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015

8

93/SGDĐT-VP 04/02/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV và các ngày lễ lớn trong năm 2015

9

46/SGDĐT-KHTC 04/02/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v Thông báo lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2014

10

81/KH-SGDĐT 02/02 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch chuẩn bị kì thi THPT quốc gia 2015

11

28/SGDĐT-TCCB 30/01/215 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tổ chức bàn giao các Trung tâm GDTX-HN thuộc Sở GDĐT cho UBND các huyện, thị xã quản lý

12

22/SGDĐT-VP 20/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v tuyên truyền kỷ niệm 85 Ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015) và mừng xuân Ất Mùi 2015

13

14/SGDĐT-KTKĐCLGD 14/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thống kê số lượng học sinh đang học năm học 2014-2015

14

07/GM- SGDĐT 14/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Mời họp triển khai việc sáp nhập các trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề

15

02/CDN 13/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2015

16

01/HD-CDN 13/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015

17

29/SGDĐT-KTKĐCLGD 13/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn tổ chức thi nghề PT năm học 2014-2015

18

11/SGDĐT-CTHSSVPC 09/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

19

12/SGDĐT-VP 12/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

20

08/TB-BGDĐT 06/01/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo V/v thay đổi địa chỉ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0