0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30519
 Liên kết
 Quảng cáo
VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

230/SGDĐT-KTKĐCLGD 02/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi THPT quốc gia và những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015

2

89/GTT-SGDĐT 02/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Mời tham dự cuộc họp "Triển khai công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh các lớp đầu cấp"

3

120/SGDĐT-KHCNTT 27/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo thư đề nghị triển khai Hệ thống mạng Giáo dục Việt Nam

4

121/SGDĐT-VP 27/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Treo cờ Tổ quốc, trang trí khẩu hiệu, đèn, hoa chào mừng 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên

5

77/SGDĐT-KTKĐCLGD 27/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tập huấn phần mềm quản lý thi THPT quốc gia năm 2015

6

118/SGDĐT-KTKĐCLGD 27/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Phát hành hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia năm 2015

7

78/SGDĐT-VP 27/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Đón xem chuyên mục "Dân hỏi - Thủ trưởng sở, ban, ngành trả lời" trên sóng PTP Phú Yên vào tối thứ Bảy (28/3/2015)

8

215/SGDĐT-GDTiH 27/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT

9

23/KH-SGDĐT 26/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành GDĐT Phú Yên - Lần thứ VI-năm 2015

10

26/HD-CĐN 26/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn đăng ký xây dựng Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2015

11

203/SGDĐT-GDTrH 23/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn chuẩn bị, ôn thi THPT quốc gia năm 2015

12

18/SGDĐT-GDTXCN 18/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch tổ chức tư vấn mùa thi năm 2015

13

179/SGDĐT-TTr 17/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với các loại giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ trục hành chính

14

16/KH-SGDĐT 17/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015

15

17/KH-SGDĐT 17/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh

16

106/SGDĐT-KTKĐCLGD 17/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Bộ sách Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015

17

56/SGDĐT-KHCNTT 13/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn viết Thuyết minh mô tả giải pháp và kết quả thực hiện sáng kiến cấp tỉnh

18

13/KH-SGDĐT 10/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015

19

95/SGDĐT-CTHSSVPC 09/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

20

155/KH-SGDĐT 04/03/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong trường học năm 2015
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0