0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30520
 Liên kết
 Quảng cáo
VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

42/TB-SGDĐT 02/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở GDĐT tại Hội nghị chiều ngày 21/5/2015

2

375/KH-SGDĐT 22/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

3

362/SGDĐT-VP 21/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015

4

332/SGDĐT-KHTC 13/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tổ chức xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đợn vị năm 2015

5

126/SGDĐT-VP 11/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác an toàn PCCC

6

20/KH-SGDĐT 23/3/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND, ngày 01/12/2014 và Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 28/3/2014

7

116/SGDĐT-KHTC 04/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2014-2015 bằng hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS online)

8

299/SGDĐT-VP 04/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Điều tra, thống kê lập danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm qua các thời kỳ lịch sử trên địa bàn tỉnh Phú Yên

9

108/SGDĐT-CTHSSVPC 04/5/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

10

292/SGDĐT-KTKĐCLGD 27/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai Hướng dẫn tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ và Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 của Bộ GDĐT

11

174/SGDĐT-KTKĐCLGD 25/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Nhận hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015

12

106/SGDĐT-TCCB 25/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tổ chức bàn giao các Trung tâm GDTX-HN thuộc Sở GDĐT cho UBND các huyện, thị xã quản lý

13

160/SGDĐT-CTHSSVPC 20/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg

14

264/SGDĐT-VP 15/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai thực hiện Quyết định số 825/QĐ-BGDĐT, ngày 20/3/2015 của Bộ GDĐT

15

154/SGDĐT-CTHSSVPC 16/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Đảm bảo trật tự ATGT và ANTT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2015

16

153/SGDĐT-VP 15/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Cử đoàn tham gia và tuyên truyền các hoạt động của Ngày Hội Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

17

258/SGDĐT-KHTC 14/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn công tác thu, chi lệ phí tuyển sinh kỳ thi THPT quốc gia năm học 2014-2015

18

144/SGDĐT-VP 13/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5)

19

239/SGDĐT-VP 06/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai thực hiện Quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20

232/SGDĐT-KHTC 03/4/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện tiền lương tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0