0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30520
 Liên kết
 Quảng cáo
VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

693/SGDĐT-GDTXCN 01/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai tổ chức một số hoạt động đầu năm học đối với GDTX

2

310/SGDĐT-KTKĐCLGD 28/8/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tuyển sinh ĐH, CĐ trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung

3

756/QĐ-SGDĐT 17/8/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động Quỹ Tương trợ ngành Giáo dục tỉnh Phú Yên

4

650/SGDĐT-VP 14/8/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn chuẩn bị năm học mới và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016

5

275/SGDĐT-KTKĐCLGD 14/8/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tổ chức cho thí sinh tra cứu thông tin và hỗ trợ thí sinh thay đối nguyện vọng ĐKXT vào các trường ĐH, CĐ

6

635/SGDĐT-KHTC 10/8/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Báo cáo số liệu phục vụ lập điều chỉnh Quy hoạch ngành giáo dục đào tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

7

630/SGDĐT-VP 07/8/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triển khai kế hoạch thời gian năm học 2015-2016

8

241/SGDĐT-TCCB 28/7/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Nâng phần trăm phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

9

240/SGDĐT-KTKĐCLGD 27/7/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Phúc khảo điểm bài thi THPT quốc gia năm 2015

10

235/SGDĐT-KTKĐCLGD 23/7/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v phúc khảo bài thi THPT Quốc gia năm 2015

11

171/GTT-SGDĐT 22/7/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Mời tham gia lớp tập huấn cán bộ quản lí trung tâm giáo dục thường xuyên

12

577/SGDĐT-GDTXCN 15/7/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn công tác tuyển sinh THPT hệ GDTX năm học 2015-2016

13

190/SGDĐT-CTHSSVPC 22/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông tin bổ sung hỗ trợ thí sinh Phú Yên tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại tỉnh Khánh Hòa

14

184/SGDĐT-CTHSSVPC 17/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông tin hỗ trợ thí sinh Phú Yên tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại tỉnh Khánh Hòa

15

136/SGDĐT-KHTC 17/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Triệu tập kế toán họp giao ban và xử lý số liệu quyết toán năm 2014

16

181/SGDĐT-GDTXCN 16/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả 3 năm triển khai Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

17

494/SGDĐT-KTKĐCLGD 17/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Báo cáo sai sót thông tin đăng ký dự thi của thí sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

18

487/SGDĐT-KTKĐCLGD 14/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Không thay đổi Cụm thi của thí sinh huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu

19

165/SGDĐT-KTKĐCLGD 05/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Báo cáo tình hình đưa, đón học sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

20

423/SGDĐT-KTKĐCLGD 03/6/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn tổ chức coi thi, chấm thi THPT quốc gia năm 2015
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0