0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
32616
 Liên kết
 Quảng cáo
VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

467/SGDĐT-KTKĐCLGD 26/10/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 và kiểm tra học kỳ I tập trung năm học 2015-2016

2

467/SGDĐT-KTKĐCLGD 26/10/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 và kiểm tra học kỳ I tập trung năm học 2015-2016

3

793/SGDĐT-KTKĐCLGD 08/10/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2015-2016

4

419/SGDĐT-VP 07/10/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

5

777/KH-SGDĐT 02/10/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Kế hoạch công tác chuyên môn hằng tháng ngành GDĐT Phú Yên năm học 2015-2016

6

395/SGDĐT-VP 29/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

7

760/SGDĐT-VP 25*9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Ngăn chặn văn bản giả mạo

8

755/SGDĐT-KHCNTT 24/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin năm học 2015-2016

9

378/TB-SGDĐT 23/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo Sở GDĐT tại Hội nghị triển khai công tác chuyên môn giáo dục trung học, năm học 2015-2016

10

750/SGDĐT-GDTXCN 22/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Lịch công tác trọng tâm GDTX và GDCN năm học 2015-2016

11

748/SGDĐT-GDTXCN 21/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2015-2016

12

01/HDLT-SGDĐT-CĐN 21/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn liên tịch "Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động"

13

72/CĐN 14/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Vận động đóng góp chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ

14

727/SGDĐT-CTHSSVPC 11/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác pháp chế

15

724/SGDĐT-VP 10/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Ngành GDĐT năm học 2015-2016

16

715/SGDĐT-GDTrH 09/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp - Theo ý kiến của Giám đốc chỉ đạo, đề nghị giáo viên nghiên cứu công văn số 715/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 9 năm 2105 để tham gia.

17

715/SGDĐT-GDTrH 09/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

18

704/SGDĐT-GDTrH 07/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016

19

325/SGDĐT-CTHSSVPC 03/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đầu năm học 2015-2016 và tổ chức tuyên truyền tháng an toàn giao thông tháng 9/2015

20

691/SGDĐT-TCCB 01/9/2015 Sở Giáo dục v� Đ� o Tạo Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0