0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
32618
 Liên kết
 Quảng cáo
VĂN BẢN TRUNG TÂM TUY AN
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

02/GTT-TTGDTX-DN 02/7/2015 Trường Giấy triệu tập CBVC Trung tâm giáo dục thường xuyên và Dạy nghề

2

52/2014/QH13 03/7/2015 Trường LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

3

152/KH_TTGDTX-HN 12/9/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An KẾ HOẠC CÔNG TÁC HẰNG THÁNG TTGDTX&HN Tuy An

4

214/BC-TTGDTXHN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2014 - 2015

5

211/NQ-TTGDTX-HN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An THANG ĐIỂM THI ĐUA

6

208/QĐ-TTGDTX&HN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An QUY CHẾ DÂN CHỦ

7

206-TTGDTX&HN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015

8

209/QĐ-TTGDTX&HN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An QUY CHẾ PHỐI HỢP THỦ TRƯỞNG - BCH CÔNG ĐOÀN

9

211/NQ-TTGDTX-HN 31/10/2014 Trung Tâm GDTX&HN Tuy An Nghị Quyết HNCBCCVC Năm 2014-2015

10

1621/SGDĐT-KTCNTT 16/10/2009 Trường THPT Ngô Gia Tự V/v
Trang   1
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0