0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
32618
 Liên kết
 Quảng cáo
VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

4087/BGDĐT-KTKĐCLGD 12/8/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo V/v tổ chức cho thí sinh tra cứu thông tin ĐKXT của các trường ĐH, CĐ

2

3029/BGDĐT-KTKĐCLGD 18/6/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo V/v lịch, thời gian biểu thi THPT quốc gia năm 2015

3

2584/BGDĐT-KHTC 29/5/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo Hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho kỳ thi THPT quốc gia

4

11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 29/5/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

5

403/NGCBQLCSGD-NG 19/5/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo Xúc tiến triển khai rộng cuộc thi Giáo viên Phổ thông sáng tạo trên nền dạng CNTT 2015

6

2470/BGDĐT-KTKĐCLGD 22/5/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo Hoàn thiện dữ liệu đăng kí dự thi của thí sinh

7

2297/BGDĐT-GDĐH 19/5/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo V/v xác nhận văn bằng chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ.

8

463/BGD ĐT-GDTX 28/01/2015 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo V/v hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dụ kỹ năng sống tại các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX

9

6872/BGDĐT-CTHSSV 27/11/2014 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo V/v dán poster tuyên truyền về cuộc thi "An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện" năm 2014

10

DU THAO_2014/NĐ-CP 2014 Bộ Giáo dục v� Đ� o tạo NGHỊ ĐỊNH Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

11

01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

12

49/2005/NĐ-CP 11/04/2005 Bộ Giáo dục và Đào tạo NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

13

40/2011/NĐ-CP 8/6/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

14

40/2011/NĐ-CP 8/6/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

15

8065/BGDĐT-GDTrH 14-09-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Sử dụng Atlát địa lí Việt Nam

16

7880/BGDĐT-KTKĐCLGD 08-09-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông

17

1333/GDĐT 28/8/2009 Sở GD-ĐT V/v các đơn vị chưa gửi danh sách kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên

18

1332/SGDĐT-VP 27/8/2009 Sở GD-ĐT V/v phòng chống dịch cúm A (H1N1)

19

1317/SGDĐT-TrH 26/8/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn nghề phổ thông năm học 2009-2010

20

1312/SGDĐT-VP 25/8/2009 Sở GD-ĐT Danh sách học sinh nhận học bổng Vinamilk 2008-2009 (Kèm theo CV số 1312/SGDĐT-VP)
Trang   1 2 3 4 5
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0