0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 ĐIỆN - CƠ KHÍ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 GIÁO VỤ - DẠY NGHỀ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TIN HỌC - NỮ CÔNG
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
BỘ MÔN - CHUYÊN ĐỀ:

STT TIÊU ĐỀ NỘI DUNG NGUỒN CUNG CẤP MÔN
1 Kết quả Thao giảng Tổ Điện  [ 16.11.2012 ] TT TUY AN Kỹ thuậ công nghệ
2 Kế hoạch tháng 11 -2012 [ 16.11.2012 ] TT TUY AN Kỹ thuậ công nghệ
3 Kế hoạch Tổ HC-TH tháng 11-2011 [ 06.11.2011 ] Tổ HC-TH
4 KẾ HOẠCH TỔ ĐIỆN - CƠ KHÍ NĂM HỌC 2011–2012  [ 23.10.2011 ] TỔ ĐIỆN - CƠ KHÍ
5 Kế hoạch tổ HC-TH tháng 10-2011 [ 23.10.2011 ] TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
6 KẾ HOẠCH THÁNG 10 [ 23.10.2011 ] TỔ TIN HỌC - NƯ CÔNG
7 Bảng thành tích tổ Hành chính 5 năm  [ 17.11.2009 ] Tổ HC
8 dádádádád  [ 08.10.2009 ] sdádádsdsd Ngữ Văn
9 sdádádsds [ 08.10.2009 ] sadád Kỹ thuậ công nghệ
10 Ôn tập Vật Lý  [ 07.10.2009 ] Lê An Pha Toán
11 Kế hoạch ôn tập  [ 07.10.2009 ] Le Van Nguyen ( Nguyen Diep)- Trường THPT Phan Bội Châu Ngữ Văn
 
Trang   1
 
 
 

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
   310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0