0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 ĐIỆN - CƠ KHÍ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 GIÁO VỤ - DẠY NGHỀ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TIN HỌC - NỮ CÔNG
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
  CÔNG TÁC NHÂN SỰ :TIN HỌC - NỮ CÔNG

 
TỔ TRƯỞNG: NGUYỀN THỊ TUYẾT HẠNH
Lĩnh vực phụ trách:
Giảng dạy
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại : 01257489119
Điện thoại cơ quan: 057.6266004
Điện thoại nhà riêng: 057. 3767799

 
 
GIÁO VIÊN - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: LÊ VĂN THẠNH
Lĩnh vực phụ trách:
Giảng dạy
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại : 0905207363
Điện thoại cơ quan: 057.6266004
Điện thoại nhà riêng:

 
 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DIỆU
Lĩnh vực phụ trách:
Giảng dạy
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh – Tuy An – Phú Yên
Điện thoại : 01689240908
Điện thoại cơ quan: 057.6266004
Điện thoại nhà riêng:

 
 
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ TRANG
Lĩnh vực phụ trách:
Giảng dạy
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại :
Điện thoại cơ quan: 057. 6266004
Điện thoại nhà riêng: 057.6266009

 
     
 
 

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
   310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0