0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 ĐIỆN - CƠ KHÍ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 GIÁO VỤ - DẠY NGHỀ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TIN HỌC - NỮ CÔNG
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
  CÔNG TÁC NHÂN SỰ :HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

 
TỔ TRƯỞNG: ĐÀO SƠN TÙNG
Lĩnh vực phụ trách:
Kế toán
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại : 0986235595
Điện thoại cơ quan: 057. 6266004
Điện thoại nhà riêng:

 
 
VĂN THƯ: NGUYỄN HỮU TRÍ
Lĩnh vực phụ trách:
công tác hành chính văn phòng
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh – Tuy An – Phú Yên
Điện thoại : 0987356194
Điện thoại cơ quan: 057. 6266004
Điện thoại nhà riêng: 057.6542113

 
 
BẢO VỆ: PHẠM MIÊN VIỄN
Lĩnh vực phụ trách:
Bảo vệ
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh – Tuy An – Phú Yên
Điện thoại : 0985979808
Điện thoại cơ quan: 057.3865269
Điện thoại nhà riêng:

 
 
BẢO VỆ: NGUYỄN VĂN HẠNH
Lĩnh vực phụ trách:
Bảo vệ
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh – Tuy An – Phú Yên
Điện thoại : 01236909816
Điện thoại cơ quan: 057.3865269
Điện thoại nhà riêng:

 
 
THỦ QUỸ: PHẠM THỊ TÚY HẰNG
Lĩnh vực phụ trách:
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310QLIA-TT CHÍ THẠNH TUY AN PHÚ YÊN
Điện thoại : 0984 868 964
Điện thoại cơ quan: 0573865269
Điện thoại nhà riêng:

 
 
KẾ TOÁN: ĐẶNG THỊ KIM THOA
Lĩnh vực phụ trách:
Kế Toán
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310QLIA-TT CHÍ THẠNH TUY AN PHÚ YÊN
Điện thoại : 01682 993 923
Điện thoại cơ quan: 0573865269
Điện thoại nhà riêng:

 
 
TẠP VỤ: ĐẶNG MINH HOÀNG
Lĩnh vực phụ trách:
Tạp Vụ
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310QLIA-TT CHÍ THẠNH TUY AN PHÚ YÊN
Điện thoại : 01202 720 540
Điện thoại cơ quan: 0573865269
Điện thoại nhà riêng:

 
     
 
 

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
   310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0