0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 ĐIỆN - CƠ KHÍ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 GIÁO VỤ - DẠY NGHỀ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TIN HỌC - NỮ CÔNG
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
  CÔNG TÁC NHÂN SỰ :GIÁO VỤ - DẠY NGHỀ

 
TỔ TRƯỞNG: ĐẶNG THỊ DUY TÂM
Lĩnh vực phụ trách:
Giáo vụ - Dạy nghề
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại : 0903 597 070
Điện thoại cơ quan: 0573865269
Điện thoại nhà riêng:

 
 
Giáo Viên: NGUYỄN ĐỨC HỒNG LOAN
Lĩnh vực phụ trách:
Giảng dạy
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310QLIA-TT CHÍ THẠNH TUY AN PHÚ YÊN
Điện thoại : 0986 786 427
Điện thoại cơ quan: 0573865269
Điện thoại nhà riêng:

 
 
Giáo Viên: TRẦN THỊ HƯƠNG TRẦM
Lĩnh vực phụ trách:
Giảng dạy
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310QLIA-TT CHÍ THẠNH TUY AN PHÚ YÊN
Điện thoại : 01664 075 496
Điện thoại cơ quan: 0573865269
Điện thoại nhà riêng:

 
 
Giáo Viên: ĐÀO THỊ NGỌC HẢI
Lĩnh vực phụ trách:
DẠY NGHỀ
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310QLIA-TT CHÍ THẠNH TUY AN PHÚ YÊN
Điện thoại : 0987 601 016
Điện thoại cơ quan: 0573865269
Điện thoại nhà riêng:

 
 
Giáo Viên: BÙI KIM HƯƠNG
Lĩnh vực phụ trách:
TIN HỌC
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310QLIA-TT CHÍ THẠNH TUY AN PHÚ YÊN
Điện thoại : 0935 354 178
Điện thoại cơ quan: 0573865269
Điện thoại nhà riêng:

 
 
Giáo Viên: NGUYỄN ĐỨC HƯNG
Lĩnh vực phụ trách:
THIẾT BỊ
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310QLIA-TT CHÍ THẠNH TUY AN PHÚ YÊN
Điện thoại : 0906 506 679
Điện thoại cơ quan: 0573865269
Điện thoại nhà riêng:

 
     
 
 

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
   310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0