0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 ĐIỆN - CƠ KHÍ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 GIÁO VỤ - DẠY NGHỀ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TIN HỌC - NỮ CÔNG
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
  CÔNG TÁC NHÂN SỰ :ĐIỆN - CƠ KHÍ

 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐỨC LỢI
Lĩnh vực phụ trách:
Giảng dạy
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh – Tuy An – Phú Yên
Điện thoại : 0983995609
Điện thoại cơ quan: 057. 6266004
Điện thoại nhà riêng: 057. 3865767

 
 
GIÁO VIÊN: TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
Lĩnh vực phụ trách:
Giảng dạy
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh – Tuy An – Phú Yên
Điện thoại : 0903566161
Điện thoại cơ quan: 057.6266004
Điện thoại nhà riêng:

 
 
TỔ TRƯỞNG: NGÔ HOÀNG VIỆT
Lĩnh vực phụ trách:
Giảng dạy
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại : 0905704512
Điện thoại cơ quan: 057.6266004
Điện thoại nhà riêng:

 
 
GIÁO VIÊN: LÊ PHỤNG HOÀNG
Lĩnh vực phụ trách:
Giảng dạy
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại : 0988800665
Điện thoại cơ quan: 0573865269
Điện thoại nhà riêng: 3774111

 
 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN NHƯ PHONG
Lĩnh vực phụ trách:
Giảng dạy
  Liên hệ:
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại : 0976474837
Điện thoại cơ quan: 057. 6266004
Điện thoại nhà riêng:

 
     
 
 

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
   310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0