0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30520
 Liên kết
 Quảng cáo
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 V/v báo cáo danh mục tài sản chuẩn bị bàn giao khối Trung TâmGDTX

 
2 V/v tuyên truyền kỷ niệm 85 Ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015) và mừng xuân Ất Mùi 2015

 
3 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An

 
4 KẾ HOẠCH THÁNG 01/2015_ĐOÀN THANH NIÊN

 
5 “Nữ duyên dáng tài năng ngành giáo dục Phú Yên” lần 2 năm 2015

 
6 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Đồng Xuân trực thuộc UBND huyện Đồng Xuân

 
7 Mời họp triển khai việc sáp nhập các trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề

 
8 Thống kê số lượng học sinh đang học năm học 2014-2015

 
9 Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2015

 
10 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015

 
11 Hướng dẫn tổ chức thi nghề PT năm học 2014-2015

 
12 Tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

 
13 Đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 
14 Tổ ĐIỆN_CƠ KHÍ BÁO CÁO HKI/2014

 
15 Tổ TIN HỌC_NỮ CÔNG BÁO CÁO HKI/2014

 
16 CHUYÊN MÔN Trung Tâm GDTX&HN Tuy An Báo cáo HKI/2014

 
17 TỔ ĐIỆN_CƠ KHÍ BÁO CÁO HỌC KỲ I NĂM 2014 - 2015

 
18 KẾ HOẠCH THÁNG 01+02 NĂM 2015_TỔ TIN HỌC NỮ CÔNG

 
19 KẾ HOẠCH THÁNG 01 VÀ 02 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG TRUNG TÂM GDTX&HN TUYAN

 
20 Thông báo V/v thay đổi địa chỉ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0