0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30519
 Liên kết
 Quảng cáo
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Quyết Định Về việc thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015

 
2 V/v phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV và các ngày lễ lớn trong năm 2015

 
3 V/v Thông báo lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2014

 
4 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đạo tạo Phú Yên

 
5 CHỈ THỊ Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015, lập thành tích chào mừng Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2011-2015, Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVII tiến tới chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ IV, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 
6 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án: “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển của đất nước” giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn huyện Tuy An.

 
7 Quyết định Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của GDMN, GDPT và GDTX

 
8 Kế hoạch chuẩn bị kì thi THPT quốc gia 2015

 
9 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dụ kỹ năng sống tại các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX

 
10 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

 
11 QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận sáng kiến cấp Tỉnh, đợt 2 năm 2014

 
12 Tổ chức bàn giao các Trung tâm GDTX-HN thuộc Sở GDĐT cho UBND các huyện, thị xã quản lý

 
13 Thông Báo V/v treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015)

 
14 Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ cấu vị trí việc làm viên chức giáo viên cần tuyển dụng năm 2015

 
15 V/v Mạo danh cán bộ Văn phòng Chính phủ.

 
16 Thông Báo nộp hồ sơ bổ sung thi tuyển viên chức giáo viên năm 2015

 
17 CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THÁNG 01/ 2015 của Trung Tâm GDTX&HN Tuy An

 
18 V/v phối hợp thực hiện công tác điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015

 
19 V/v báo cáo biên chế quỹ tiền lương năm 2015; tình hình sử dụng dự toán 2014 và xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2014 sang 2015

 
20 Kế Hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước 2015

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0