0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30519
 Liên kết
 Quảng cáo
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Hướng dẫn viết Thuyết minh mô tả giải pháp và kết quả thực hiện sáng kiến cấp tỉnh

 
2 BẢNG SO SÁNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 & DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

 
3 DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

 
4 PHỤ LỤC III CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

 
5 PHỤ LỤC II ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

 
6 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015

 
7 Góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

 
8 Quyết Định Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi

 
9 HƯỚNG DẪN lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đến ngày 05/4/2015

 
10 GÓP Ý DỰ THÁO BỘ LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI

 
11 QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG_ TT03

 
12 QUY CHẾ THI TN THPT QUỐC GIA 2015

 
13 Lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

 
14 Triển khai phổ biến nội dung Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

 
15 THÔNG BÁO V/v liên kết đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2015

 
16 Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong trường học năm 2015

 
17 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2015 của BTV Công đoàn Giáo dục Phú Yên

 
18 Thông báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Phú Yên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014

 
19 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở GDĐT tại cuộc họp sơ kết học kì I, triển khai nhiệm vụ học kì II, các trường THPT, Trung tâm GDTX năm học 2014-2015

 
20 THÔNG BÁO HỌC SINH THIẾU HỌC PHÍ NGHỀ PHỔ THÔNG NĂN HỌC 2014 - 2015

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0