0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30520
 Liên kết
 Quảng cáo
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 V/v phúc khảo bài thi THPT Quốc gia năm 2015

 
2 Mời tham gia lớp tập huấn cán bộ quản lí trung tâm giáo dục thường xuyên

 
3 V/v Huy động quỹ tương trợ cho CC-VC trong ngành

 
4 Hướng dẫn công tác tuyển sinh THPT hệ GDTX năm học 2015-2016

 
5 Giấy triệu tập CBVC Trung tâm giáo dục thường xuyên và Dạy nghề

 
6 Thông tin bổ sung hỗ trợ thí sinh Phú Yên tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại tỉnh Khánh Hòa

 
7 V/v lịch, thời gian biểu thi THPT quốc gia năm 2015

 
8 Thông tin hỗ trợ thí sinh Phú Yên tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại tỉnh Khánh Hòa

 
9 Triệu tập kế toán họp giao ban và xử lý số liệu quyết toán năm 2014

 
10 Báo cáo sai sót thông tin đăng ký dự thi của thí sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

 
11 Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả 3 năm triển khai Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

 
12 Không thay đổi Cụm thi của thí sinh huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu

 
13 V/v Đồng ý cho Trung Tâm GDTX & HN Tuy An sử dụng con dấu cũ để giao dịch với kho bạc Nhà nước huyện Tuy An

 
14 Báo cáo tình hình đưa, đón học sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

 
15 Hướng dẫn tổ chức coi thi, chấm thi THPT quốc gia năm 2015

 
16 Hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho kỳ thi THPT quốc gia

 
17 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 
18 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015 - 2016

 
19 Hoàn thiện dữ liệu đăng kí dự thi của thí sinh

 
20 Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0