0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30520
 Liên kết
 Quảng cáo
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 TỔ ĐIỆN - CƠ KHÍ BÁO CÁO KẾ HOẠCH THÁNG 12/2014

 
2 TỔ ĐIỆN - CƠ KHÍ BÁO CÁO HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG BÁC HỒ THÁNG 11/2014

 
3 Sinh vật KỲ HAY NHẤT

 
4 Sinh vật 12 HAY

 
5 TOÁN 12 2014.MỚI

 
6 TOÁN 12 2014

 
7 HÓA 12-2014

 
8 SINH VẬT 12-2014

 
9 V/v chuẩn bị công tác kiểm tra về khảo thí và KĐCLGD

 
10 LỊCH HỘI GIẢNG TRUNG TÂM GDTX&HN Tuy An

 
11 SƠ KẾT THÁNG 10 & KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11-2014

 
12 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014 - 2015

 
13 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
14 Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/TTGDTX qua mạng

 
15 TẬP HUẤN BÌNH ĐẲNG GIỚI

 
16 Tập huấn công tác tự đánh giá Trường Mầm non và Trung tâm GDTXHN

 
17 KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN

 
18 Thư của Chủ Tịch UBND Tỉnh Phú Yên

 
19 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG CỦA Trung Tâm GDTX&HN Ty An

 
20 V/v Thông báo chủ trương không tổ chức tiếp khách nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0