0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30520
 Liên kết
 Quảng cáo
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Kế hoạch Tăng cường công tác an toàn an ninh thông tin…

 
2 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập đoàn cán bộ tham gia tập huấn đánh giá ngoài Trường Phổ thông và Trung Tâm GDTX.

 
3 LỊCH HỘI GIẢNG Của Trung Tâm GDTX&HN Tuy An(MỚI)

 
4 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRUNG TÂM NĂM HỌC 2014 - 2015

 
5 NỘI DUNG CHƯƠNG MÁY BIẾN ÁP_ĐIỆN DÂN DỤNG_THCS

 
6 TỔNG QUAN VỀ ĐẢM BẢO VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 
7 QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 
8 GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC

 
9 GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 
10 GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 
11 HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

 
12 HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

 
13 HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 
14 HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM MINH CHỨNG

 
15 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

 
16 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

 
17 QUY ĐỊNH Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

 
18 V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

 
19 V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên

 
20 V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0