0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30520
 Liên kết
 Quảng cáo
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 GIÁO ÁN HỘI GIẢNG CẤP TRUNG TÂM GDTX&HN TUYAN; Giáo viên thực hiện: LÊ VĂN THẠNH

 
2 GIÁO ÁN HỘI GIẢNG CẤP TRUNG TÂM GDTX&HN TUY AN của Giáo viên thực hiện: NGUYỄN NHƯ PHONG

 
3 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh-Lê Văn Trúc

 
4 V/v Triển khai chỉ thị số 31/CT-UBND

 
5 GIẤY MỜI

 
6 KẾ HOẠCH Hưởng ứng cuộc thi " Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2014 - 2015"

 
7 GIÁO ÁN HỘI GIẢNG CẤP TRUNG TÂM GDTX&HN Tuy An; Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức Hồng Loan

 
8 GIÁO ÁN THAM GIA HỘI GIẢNG CẤP Trung Tâm GDTX&HN Tuy An; Giáo viên thực hiện Ngô Hoàng Việt

 
9 DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

 
10 GỢI Ý THEO TỪNG TIÊU CHÍ của Trung Tâm GDTX&HN Tuy An

 
11 PHIẾU ĐÁNG GIÁ Của Trung Tâm GDTX&HN Tuy An

 
12 V/v Thực hiện quy định đánh giá CBCC,VC

 
13 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh - Lê Văn Trúc tại cuộc họp Hội đồng xét tuyển...

 
14 THỰC HÀNH CHẢ GIÒ

 
15 LỊCH DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG ÁP DỤNG TỪ 01/12/2014

 
16 Kế Hoạch-Tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo Tấm gương đạo đức HCM năm học 2014-2015"

 
17 KẾ HOẠCH THÁNG 12/2014 của Tổ HÀNH CHÍNH_GIÁO VỤ ở Trung Tâm GDTX&HN Tuy An

 
18 KẾ HOẠCH THÁNG 12/2014 của ĐOÀN THANH NIÊN ở Trung Tâm GDTX&HN Tuy An

 
19 KÊ HOẠCH THÁNG 12/2014 ở Tổ Nữ công_Tin học của Trung Tâm GDTX&HN Tuy An

 
20 KẾ HOẠCH THÁNG 12/2014Trung Tâm GDTX&HN Tuy An

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0