0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30520
 Liên kết
 Quảng cáo
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2014

 
2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh Phú Yên)

 
3 V/v trích, nộp kinh phí công đoàn trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo.

 
4 V/v Tập huấn công tác hướng nghiệp

 
5 THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 
6 V/v khảo sát nhu cầu về nhà ở của cán bộ ...

 
7 THÔNG BÁO Cấp kinh phí Công đoàn quý IV năm 2014

 
8 V/v Tăng cường công tác tuyên truyền về chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn...

 
9 V/v Cấp kinh phí Công đoàn quý IV - 2014

 
10 V/v Triển khai hướng dẫn tổ chức và hoạt động Ban thanh tra...

 
11 Kế hoạch kiểm tra GDTX...

 
12 THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2015

 
13 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề cấp huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp

 
14 V/v góp ý dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia...

 
15 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể để làm giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với khu dân cư Trần Phú, Khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

 
16 Ủy quyền ra Quyết định nâng lương thường xuyên, thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nhà giáo cho viên chức và người lao động

 
17 Giáo án Hội Giảng cấp Trung Tâm GDTX&HN Tuy An_TRANG

 
18 V/v tăng cường cảnh giác, đề phòng kẻ gian đột nhập…

 
19 Giấy mời Họp phân rã dự toán 2015

 
20 NỘI DUNG CHƯƠNG IV: ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0