0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30519
 Liên kết
 Quảng cáo
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 V/v thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng…

 
2 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên

 
3 V/v Phát hành bộ sách hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm học 2014 - 2015

 
4 GIẤY MỜI - Họp phân rã dự toán 2015

 
5 V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện mô hình "cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn(buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo"

 
6 Giáo dục hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông

 
7 TÀI LIỆU BỔ SUNG SÁCH GIÁO VIÊN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP

 
8 Thông báo số 1; V/v tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

 
9 Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015

 
10 TÀI LIỆU TẬP HUẤN - ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC

 
11 V/v tổ chức hoạt động tháng cao điểm và thời điểm giáp Tết Nguyên đán...

 
12 TỔ ĐIỆN_CƠ KHÍ BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỌC SINH THÁNG 12/2014

 
13 TỔ ĐIỆN_CƠ KHÍ SƠ KẾT THÁNG 12 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2015

 
14 CHUYÊN MÔN_SƠ KẾT THÁNG 12 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01/2015

 
15 CÔNG ĐOÀN SƠ KẾT THÁNG 12 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2015

 
16 CHUYÊN MÔN BÁO CÁO_ VIỆC HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH_ NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

 
17 TỔ NỮ CÔNG SƠ KẾT THÁNG 12_ KẾ HOẠCH THÁNG 01/2015

 
18 TỔ NỮ CÔNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH THÁNG 12/2014

 
19 CHUYÊN MÔN THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH THÁNG 12/2014

 
20 DANH SÁCH HỌC SINH BỎ HỌC THÁNG 12/2014

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0