0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
32617
 Liên kết
 Quảng cáo
THỜI KHÓA BIỂU
  Thời khóa biểu lớp Khối lớp
1   THỜI GIAN BIỂU TỔNG HỢP 8 [ 08-11-2014]
2   THỜI KHÓA BIỂU 8 [ 08-11-2014]
3   THỜI KHÓA BIỂU NPT Áp dụng Từ Ngày 03/11/2014 Của Trung Tâm GDTX & HN Tuy An 8 [ 14-11-2014]
4   LỊCH DẠY NPT ÁP DỤNG TỪ 01/12/2014 8 [ 08-12-2014]
5   HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2015 - 2016 8 [ 06-10-2015]
6   Lớp 10 10 [ 05-03-2010]
7   Lớp 11 11 [ 05-03-2010]
 
Trang   1
   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0