0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30520
 Liên kết
 Quảng cáo
THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG GV dạy HS giỏi Quốc gia, HS giỏi Khu vực đạt giải năm học 2006-2007
 

Kèm theo Quyết định số : 39 / QĐ-KT ngày 12 - 8 -2008 của Sở Giáo dục- Đào tạo Phú Yên )

 1. B. Lê Thị Anh Thư -Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo PhúYên

 2. Ô. Lê Văn Định -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 3. Ô. Phan Thịên Trì -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 4. B. Nguyễn Thị Thủy -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 5. B. Trần Mỹ Hạnh -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 6. B. Lâm Thị Mỹ Phượng -Giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ.

 7. B. Vĩnh Thị Thu Hà -Chuyên viên Sở GD&ĐT .

 8. Ô. Trương Xuân Huy -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 9. B. Phạm Thị Bảo Quỳnh -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 10. B. Diệp Thị Thanh Vân -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 11. Ô. Trần Văn Thi -Chuyên viên Sở GD&ĐT .

 12. Ô. Ngô Ngọc Thư -P. Trưởng phòng GD Trung học, Sở GD&ĐT

 13. Ô. Hoàng Cảnh -P. Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 14. B. Nguyễn Thị Hồng -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 15. B. Lê Thị Thanh Tịnh -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 16. B. Võ Thị Mai Lâm -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 17. B. Đặng Thị Xuân Hương -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 18. B. Lê Thị Thơ -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 19. B. Hồ Thị Lý -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 20. B. Châu Thị Cẩm Yến -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 21. B. Huỳnh Thị Lũy -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 22. B. Hồ Thị Huệ -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 23. Ô. Trần Cao Nguyên -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 24. Ô. Lê Văn Mậu -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 25. Ô. Trần Đình Khoái -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 26. Ô. Trần Bảy -P. Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 27. Ô. Trần Hùng Anh -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 28. Ô. Trần Đắc Hùng -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 29. B. Đàm Thị Kim Hoa -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 30. Ô. Nguyễn Xuân Đức -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 31. Ô. Nguyễn Văn Tăng -Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 32. B. Đinh Thị Tuyết -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 33. B. Nguyễn Thị Hồng Phượng -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 34. B. Phan Thị Mỹ Lệ -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 35. B. Nguyễn Thị Minh Đệ -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 36. B. Trần Thị Phương Nga -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 37. B. Trần Thị Bích Thuận -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 38. B. Nguyễn Thị Thuỷ Tiên -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 39. Ô. Lê Đăng Xuân -Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự

 40. Ô. Phạm Văn Thiện -Giáo viên trường Đại học Phú Yên

 41. B. Nguyễn Thị Hiệp Ngọc -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 42. Ô. Nguyễn Văn Thưởng -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 43. B. Huỳnh Thị Ngọc Trai -Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên.

 44. B. Nguyễn Thị Thuỳ Tiên -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 45. B. Nguyễn Thị Yến Nhi -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 46. Ô. Lê Văn Nam -Giáo viên trường THPT Ngô Gia Tự

 47. Ô.Trần Quốc Nhuận -P.Hiệu truởng truờng THCS-THPT Sơn Thành.

 48. B. Nguyễn Thị Hiền -Giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ

 49. Ô. Mai Tấn Điện -Giáo viên trường THPT Ngô Gia Tự.

 50. B. Thái Thị Mỹ Hảo -Giáo viên trường THPT Ngô Gia Tự.

 51. B. Nguyễn Thị Lệ Hằng -Giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng.

 52. B. Trần Thị Tuyết Nga -Giáo viên trường THPT Lê Hồng Phong.

 53. Ô. Huỳnh Quốc Lực -Giáo viên trường THPT Lê Hồng Phong.

 54. Ô. Nguyễn Xuân Tình -Trưởng phòng KT&CNTT, Sở GD&ĐT

 55. Ô. Dương Bình Luyện -Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT

 56. Ô. Lê Sanh Tùng -Giám đốc Trung tâm KT-THHN Tuy Hòa

 57. Ô. Huỳnh Bá Tân -Giáo viên trường THCS Nguyễn Du, TP Tuy Hòa

 58. B. Đặng Thị Thúy Tâm -Giáo viên trường THCS TRần Quốc Toản, TP Tuy Hòa

 59. Ô. Phạm Ngọc Thơ -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

 60. B. Châu Thị Cẩm Yến -Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.


 
Các thông tin thi đua- khen thưởng năm học 2007-2008 khác...
STT NỘI DUNG THÔNG TIN NĂM HỌC NĂM HỌC
1 Danh sách chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2007-2008 2007-2008
2 Bảng tổng hợp kết quả thi đua- khen thưởng năm học 2007-2008 2007-2008
3 Danh sách các đơn vị tài trợ khen thưởng năm học 2007-2008 2007-2008
4 DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY CHÍNH KHÓA ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA ĐẠT GIẢI Năm Học 2007– 2008 2007-2008
5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG GIẤY KHEN 2007-2008
6 CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2007-2008 2007-2008
7 CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC ĐƯỢC SỞ GD& ĐT CÔNG NHẬN 2007-2008
8 TỔ ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 2007-2008
9 TRƯỜNG ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 2007-2008
10 Danh sách học sinh giỏi xếp vị thứ nhất, nhì trong kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT lớp 12 năm học 2007-2008 2007-2008
11 Học sinh đạt Huy chương vàng Olympic truyền thống năm học 2007-2008 2007-2008
12 Danh sách học sinh đạt giải máy tính cầm tay Casio khu vực năm học 2007-2008 2007-2008
13 Học sinh đoạt Huy chương vàng Hội khỏe phù đổng toàn quốc và khu vực 2007-2008
14 Danh sách học sinh dân tộc thiểu số gia đình khó khăn vượt khó học giỏi 2007-2008
15 Danh sách học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm học 2007-2008 2007-2008
16 Danh sách học sinh giỏi Quốc gia năm học 2007-2008 2007-2008
17 Danh sách thí sinh đỗ thủ khoa các kỳ thi năm học 2007-2008 2007-2008
18 Danh sách học sinh giỏi năm học 2007-2008 2007-2008
 
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0