0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30520
 Liên kết
 Quảng cáo
THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC

CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2007-2008
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

B. Đàm Thị Kim Hoa

Giáo viên

THPT chuyên Lương Văn Chánh

B. Trần Mỹ Hạnh

Giáo viên

-nt-

Ô. Trần Đắc Hùng

Giáo viên

-nt-

Ô. Hồ Tấn Nguyên Minh

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Minh Vân

Giáo viên

-nt-

B. Đặng Thị Xuân Hương

Giáo viên

-nt-

B. Lê Thị Thơ

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Thuỷ

Giáo viên

-nt-

B. Trần Thị Hồng An

Giáo viên

-nt-

Ô. Lê Văn Son

Giáo viên

THPT Nguyễn Huệ

Ô. Cao Sỹ Dũng

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Ngọc Liên

Giáo viên

-nt-

B. Đoàn Thị Ngọc Trang

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Xuân Viên

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Hà

Giáo viên

-nt-

Ô. Cao Đức Đệ

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Duy Hiền

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Hữu Phước

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Tố Hoa

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Phương Loan

Giáo viên

-nt-

B. Đặng Thị Hải Anh

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Sâm

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Ngọc Hiến

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Thanh Truyền

Giáo viên

-nt-

Ô. Bùi Hữu Thắng

Giáo viên

-nt-

B. Trần Thị Kim Hương

Giáo viên

-nt-

Ô. Đặng Minh Nhựt

Giáo viên

-nt-

Ô. Trần Toàn

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Phát

Giáo viên

-nt-

Ô. Lê Đăng Xuân

Hiệu trưởng

THPT Ngô Gia Tự

B. Lê Thị Thanh Tạo

P. Hiệu trưởng

-nt-

Ô. Hoàng Ngọc Sơn

P. Hiệu trưởng

-nt-

B. Đỗ Thị Xuân Nga

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Tú

Giáo viên

-nt-

B. Đinh Thị Huệ

Giáo viên

-nt-

B. Thái Thị Mỹ Hảo

Giáo viên

-nt-

B. Võ Thị Bích Vương

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Đình Trĩ

Giáo viên

-nt-

Ô. Trần Thế Vấn

Giáo viên

-nt-

Ô. Lê Trung Thành

Giáo viên

-nt-

Ô. Huỳnh Việt Tân

Giáo viên

-nt-

Ô. Huỳnh Văn Khánh

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Trọng Thế

Giáo viên

-nt-

B. Lê Thị Như Quỳnh

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Hữu Tú

Giáo viên

THPT Trần Quốc Tuấn

B. Lương Thị Kim Thư

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Đào Thanh Khiết

Giáo viên

-nt-

B. Đỗ Thị Yến

TT-Tổ Ngoại ngữ

-nt-

Ô. Đào Văn Chánh

TT-tổToán-Tin

-nt-

Ô. Lê Hoàng Hoa

TT-tổ Lý- KTCN

-nt-

Ô. Trương Thanh Long

Phó Hiệu trưởng

-nt-

Ô. Lê Văn Nho

Chủ tich CĐCS

-nt-

B. Trần Thị Hồng Hoa

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị KimLý

Giáo viên

-nt-

Ô. Phạm Huy Văn

Bí thư Đoàn trường

-nt-

B. Đàm Thị Lang

Giáo viên

-nt-

Ô. Trần Thanh Tùng

Tổ trưởng

THPT Lê Hồng Phong

Ô. Đỗ Xuân Vỵ

Tổ trưởng

-nt-

B. Trương Thị Thu Hoa

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Trần Minh Thiên

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Thơm

Giáo viên

-nt-

Ô. Võ Xuân Viên

Giáo viên

-nt-

Ô. Đỗ Ngọc Lãm

Giáo viên

-nt-

Ô. Phạm Thiên Phong

Giáo viên

-nt-

Ô. Trần Minh Thoả

Giáo viên

-nt-

B. Đỗ Thị Kim Lương

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Xuân Tỵ

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Chí Công

Phó Hiệu trưởng

THPT Lê Trung Kiên

Ô. Lê Duy Nhất

Giáo viên

-nt-

Ô. Huỳnh Vũ Chương

Tổ trưởng

-nt-

B. Văn Thị Phương Như

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Phạm Văn Việt

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Lê Tấn Dũng.

Phó Hiệu trưởng

-nt-

Ô. Nguyễn Bảo Toàn

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Ngọc Ái

Phó Hiệu trưởng

-nt-

B.Trần Thị Uyên

Tổ trưởng

-nt-

B. Nguyễn Thị Bé

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Lê Văn Tuyến

Bí thư Đoàn trường

-nt-

B. Trương Thị Minh Hiếu

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Tước

Giáo viên

-nt-

Ô. Võ Quang Tải

Giáo viên

-nt-

B. Ngô Thị Hồng Thắm

Giáo viên

-nt-

Ô.Nguyễn Hữu Hưng

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Văn Trọng

Giáo viên

-nt-

Ô. Lê Văn Thành

Giáo viên

THPT Phan Đình Phùng

Ô. Đinh Quang Trị

Giáo viên

-nt-

Ô. Lê Trung Toàn

Giáo viên

-nt-

Ô.Trần Ngọc Dũng

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Mỹ Dung


Giáo viên

-nt-

Ô. Lê Tấn Thi

Giáo viên

-nt-

B. Phạm Thị Hiền

Giáo viên

-nt-

Ô.Nguyễn Xuân Hồng

Giáo viên

-nt-

B. Đoàn Thị Kim Thanh

Tổ trưởng

THPT Trần Phú

Ô. Nguyễn Tấn Hiền

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Trần Hoàn Vũ

Giáo viên

-nt-

Ô. Huỳnh Lê Cường

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Phúc

Hiệu trưởng

THPT Lê Lợi

Ô. Phan Trọng Sơn

Giáo viên

-nt-

Ô. Phan Bùi Oanh

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Nguyễn Thanh Việt

Giáo viên

-nt-

Ô. Võ Phú Xuân

Giáo viên

-nt-

Ô. Phạm Ngọc Tuấn

Giáo viên

-nt-

Ô.Trần Quang Tuấn

Giáo viên

-nt-

Ô. Lê Sỹ Nam

Tổ trưởng

-nt-

B. Hồ Thị Ngọc Quy

Tổ trưởng

-nt-

B. Trần Thị Kim Oanh

Giáo viên

-nt-

B.Lương Thị Ngọc Thoả

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Thành Phụng

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Giáo viên

-nt-

Ô. Tô Ngọc Huy

Giáo viên

THPT Lê Thành Phương

B. Trần Thị Kim Oanh

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Thu Thanh

Giáo viên

-nt-

Ô. Trần Minh Sơn

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Ngọc Tĩnh

Giáo viên

-nt-

Ô. Trần Ấn

Giáo viên

THPT Nguyễn Du

Ô. Phan Đình Huy

Bí thư Đoàn trường

-nt-

Ô. Đinh Hoài Lưu

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Nguyễn Tân Thanh

Chủ tịch CĐCS

-nt-

B. Đỗ Thị Hồng Phấn

P. Chủ tịch CĐCS

-nt-

Ô. Vũ Văn Hoành

Tổ trưởng

-nt-

B. Huỳnh Thị Kim Miên

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Đình Ba

Chủ tịch CĐCS

THPT Phan Bội Châu

B. Nguyễn Thị Nhạn

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Trần Trọng Cai

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Dương Bích Hải

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Nguyễn Văn Việt

Tổ trưởng

-nt-

B. Nguyễn Ngọc Thanh Yên

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Phạm Văn Thanh

Giáo viên

-nt-

Ô. Trịnh Quốc Sách

Giáo viên

-nt-

B. Trần Thị Ngọc Quí

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Minh Trị

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Đình Diêm

Hiệu trưởng

THPT Nguyễn Văn Linh

Ô. Trần Văn Khoa

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Nguyễn Quốc Dân

Bí thư Đoàn trường

-nt-

Ô. Trần Xuân Tòng

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Dương Bình Minh

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Hải Yến

Phó Hiệu trưởng

-nt-

Ô. Nguyễn Hoàng

Giáo viên

-nt-

B. Bùi Thị Thuý Phượng

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Xuân Sang

Giáo viên

THPT Trần Suyền

Ô. Nguyễn Xuân Thái

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Nguyễn Lương Phú

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Nguyễn Tấn Du

Giáo viên

-nt-

B. Trần Nguyễn Diễm Trang

Giáo viên

-nt-

Ô. Phan Ái Phúc

Giáo viên

-nt-

B. Trình Thị Trúc Lan

Giáo viên

-nt-

B. Đặng Thanh Hải

CT. CĐCS

-nt-

Ô. Lương Triều Dương

Hiệu trưởng

PT Dân tộc nội trú tỉnh

B. Nguyễn Thị Kim Xuân

Giáo viên

-nt-

B. Phan Thị Bích Loan

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Giáo viên

-nt-

Ô. Văn Kim Điềm

Giáo viên

-nt-

Ô. Đào Mậu Thắng

Hiệu trưởng

THCS-THPT Phan Chu Trinh

Ô. Lê Văn Tiến

Giáo viên

-nt-

Ô. Lê Hồng Phong

Giáo viên

-nt-

Ô. Phan Văn Tùng

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Nguyễn Đình Loan

Phó Hiệu trưởng

-nt-

B. Đỗ Thị Thanh Tịnh

Giáo viên

-nt-

Ô. Trần Hữu Lộc

Giáo viên

-nt-

Ô. Trần Quốc Nhuận

P. Hiệu trưởng phụ trách

THCS-THPT Sơn Thành

Ô. Trần Văn Hai

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Ái Nam

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Lý

Giáo viên

-nt-

B. Ngô Thị Hoà

Giáo viên

-nt-

Ô. Phạm Xuân Tích

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Chí Sanh

Phó Hiệu trưởng

THCS-THPT Xuân Phước

Ô. Lê Hoài Tiên

Tổ trưởng tổ Sử- Địa

-nt-

B .Lê Thị Hoa

Phó Hiệu trưởng

-nt-

Ô. Nguyễn Thành Nam

Chủ tịch CĐCS

-nt-

B. Nguyễn Lê Thanh Vân

Giáo viên

-nt-

B. Lê Thị Mai Thy

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ

-nt-

B.Vũ Thị Hồng Liên

Tổ trưởng tổ Hoá- Sinh

-nt-

Ô. Nguyễn Trung Bình

Phó Hiệu trưởng

THCS-THPT Võ Thị Sáu

Ô. Nguyễn Minh Đắc

Phó Hiệu trưởng

-nt-

Ô. Trần Doãn An

Giáo viên

-nt-

Ô. Trần Trọng Trí

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Nguyễn Văn Thích

Giáo viên

-nt-

B. Nguyễn Thị Diễm

Giáo viên

THPT bán công Nguyễn Trãi

B. Phạm Hoàng Hạnh

Giáo viên

-nt-

B. Trần Thị Lành

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Thanh Sơn

Hiệu trưởng

THPT bán công Nguyễn Công Trứ

Ô. Phạm An

Phó Hiệu trưởng

-nt-

Ô. Phạm Anh Tân

Giáo viên

-nt-

B. Ngô Thị Trung

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Lê Công Đoàn

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Sê

Chủ tịch CĐCS

THPT bán công Nguyễn Trường Tộ

Ô. Đỗ Thanh Tùng

Tổ trưởng

-nt-

Ô. Hoàng Ngọc Thuỷ

Tổ trưởng

-nt-

B. Nguyễn Thị Thái Bình

Giáo viên

-nt-

Ô. Lê Xuân Quang

Hiệu trưởng

THPT-BC Nguyễn Thị Minh Khai

Ô. Lê Minh Huệ

Phó Hiệu trưởng

-nt-

B. Trần Thị Lệ Thuỷ

Tổ trưởng

-nt-

B. Nguyễn Thị Cẩm Giao

Tổ trưởng

-nt-

B. Nguyễn Thị Hoàng Hạt

Giáo viên

-nt-

B. Mai Thị Minh Tâm

Phó Hiệu trưởng

-nt-

Ô. Nguyễn Đăng Ý

Giám đốc

Trung tâm KTTH-HN tỉnh

B. Nguyễn Thị Trữ

Phó Giám đốc

-nt-

Ô. Lê Văn Nghị

Giáo vi ên

-nt-

Ô. Phan Mậu Trung

Phó Giám đốc

-nt-

Ô. Nguyễn Hùng Thanh

Tổ trưởng

-nt-

B. Đào Thị Minh Bắc

Giáo vi ên

-nt-

Ô. Trần Văn Thống

Giáo viên

-nt-

Ô. Diệp Tư Thảo

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Văn Thái

Giám đốc

Trung tâm GDTX tỉnh

Ô. Dương Ngọc Bình

Trưởng phòng

-nt-

Ô. Đỗ Minh Hoàng

Giám đốc

Trung tâm KTTH-HN H. Sông Cầu

Ô. Nguyễn Ảnh

Tổ trưởng

-nt-

B. Đỗ Thị Thanh Thuý

Giáo viên

-nt-

Ô. Nguyễn Xuân Hiền

Giám đốc

Trung tâm KTTH-HN H. Tuy An

Ô. Phạm Hùng Phong

Phó Giám đốc

-nt-

Ô. Trương Công Định

Chủ tịch CĐCS

-nt-

Ô. Phạm Trung Thành

Giám đốc

Trung tâm KTTH-HN H. Đồng Xuân

Ô. Lê Văn Nam

Phó Giám đốc

-nt-

Ô. Lê Sanh Tùng

Giám đốc

Trung tâm KTTH-HN Tuy Hòa

Ô. Nguyễn Đăng Đúng

Phó Giám đốc

-nt-

Ô. Dương Chí Tâm

Cán bộ

-nt-

Ô. Nguyễn Ngọc Phương

Chủ tịch CĐCS

-nt-

Ô. Phạm Hồng Thái

Phó Giám đốc phụ trách

Trung tâm KTTH-HN H. Phú Hòa

B. Trần Thị Tuyết Dương

Tổ trưởng

Niềm Vui

Ô. Nguyễn Văn Tá

Phó Giám đốc

Sở Giáo dục & Đào tạo

Ô. Trần Khắc Lễ

Phó Giám đốc

-nt-

Ô. Cao Văn Thắng

Trưởng phòng TCCB

-nt-

Ô. Trương Văn Bi

P. Trưởng phòng TCCB

-nt-

Ô. Đặng La

Trưởng phòng GDTH

-nt-

Ô. Nguyễn Trọng Thiện

P.Trưởng phòng GDTH

-nt-

Ô. Lương Công Tùng

P.Trưởng phòng GDTH

-nt-

B. Trần Ngọc Phương Thảo

Chuyên viên

-nt-

Ô. Cao Văn Sự

Chuyên viên

-nt-

Ô. Trần Ngọc Hiệp

Trưởng phòng GD TX&CN

-nt-

B. Vĩnh Thị Thu Hà

Chuyên viên

-nt-

Ô. Văn Sum

Thường trực Công Đoàn ngành

-nt-

B. Lê Thị Hồng

Chủ tịch CĐ ngành

-nt-

Ô. Ngô Ngọc Thư

P.Trưởng phòng GDTrH

-nt-

Ô. Dương Bình Luyện

P.Trưởng phòng GDTrH

-nt-

B. Huỳnh Thị Ngọc Trai

Chuyên viên

-nt-

B. Lê Thị Anh Thư

Chuyên viên

-nt-

Ô. Trần Văn Thi

Chuyên viên

-nt-

Ô. Nguyễn Xuân Tình

TP- Khảo thí và CNTT

-nt-

Ô. Đoàn Hồng Việt

Chuyên viên

-nt-

Ô. Lê An Pha

Chuyên viên

-nt-

Ô. Trương Văn Tho

P.Chánh Văn phòng

-nt-

Ô.Phan Mạnh Hùng

Lái xe

-nt-

 
Các thông tin thi đua- khen thưởng năm học 2007-2008 khác...
STT NỘI DUNG THÔNG TIN NĂM HỌC NĂM HỌC
1 Danh sách chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2007-2008 2007-2008
2 Bảng tổng hợp kết quả thi đua- khen thưởng năm học 2007-2008 2007-2008
3 Danh sách các đơn vị tài trợ khen thưởng năm học 2007-2008 2007-2008
4 DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY CHÍNH KHÓA ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA ĐẠT GIẢI Năm Học 2007– 2008 2007-2008
5 DANH SÁCH KHEN THƯỞNG GV dạy HS giỏi Quốc gia, HS giỏi Khu vực đạt giải năm học 2006-2007 2007-2008
6 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG GIẤY KHEN 2007-2008
7 CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC ĐƯỢC SỞ GD& ĐT CÔNG NHẬN 2007-2008
8 TỔ ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 2007-2008
9 TRƯỜNG ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 2007-2008
10 Danh sách học sinh giỏi xếp vị thứ nhất, nhì trong kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT lớp 12 năm học 2007-2008 2007-2008
11 Học sinh đạt Huy chương vàng Olympic truyền thống năm học 2007-2008 2007-2008
12 Danh sách học sinh đạt giải máy tính cầm tay Casio khu vực năm học 2007-2008 2007-2008
13 Học sinh đoạt Huy chương vàng Hội khỏe phù đổng toàn quốc và khu vực 2007-2008
14 Danh sách học sinh dân tộc thiểu số gia đình khó khăn vượt khó học giỏi 2007-2008
15 Danh sách học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm học 2007-2008 2007-2008
16 Danh sách học sinh giỏi Quốc gia năm học 2007-2008 2007-2008
17 Danh sách thí sinh đỗ thủ khoa các kỳ thi năm học 2007-2008 2007-2008
18 Danh sách học sinh giỏi năm học 2007-2008 2007-2008
 
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0