0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
30100
 Liên kết
 Quảng cáo
THÔNG TIN THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC

TỔ ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
 

TT

Trường
TT
Số lượng
TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

1.

THPT Lương Văn Chánh

1.

Tổ: Hành chính


-nt-

2.

Tổ : Hoá


-nt-

3.

Tổ : Sinh

2.

THPT Nguyễn Huệ

1.

Tổ : Sinh- Kỹ thuật


-nt-

2.

Tổ: Hoá học


-nt-

3.

Tổ: Địa lý


-nt-

4.

Tổ: Tin học


-nt-

5.

Tổ: Hành chánh- Quản trị

3.

THPT Ngô Gia Tự

1.

Tổ: Sử- GDCD


-nt-

2.

Tổ : Hoá- Địa


-nt-

3.

Tổ: Sinh


-nt-

4.

Tổ: Thể dục


-nt-

5.

Tổ: Toán


-nt-

6.

Tổ: Lý-KTCN


-nt-

7.

Tổ: Tin


-nt-

8.

Tổ: Ngoại ngữ

4.

THPT Trần Quốc Tuấn

1.

Tổ: Ngoại ngữ


-nt-

2.

Tổ: Thể dục


-nt-

3.

Tổ: Địa lý


-nt-

4.

Tổ: Toán- Tin


-nt-

5.

Tổ: Văn


-nt-

6.

Tổ: Hành chính


-nt-

7.

Tổ: Sử- Công dân

5.

THPT Lê Hồng Phong

1.

Tổ : Địa lý


-nt-

2.

Tổ: Ngữ văn


-nt-

3.

Tổ: dục- GDQP


-nt-

4.

Tổ: Sinh học

6.

THPT Lê Trung Kiên

1.

Tổ : Sinh học


-nt-

2.

Tổ: Toán


-nt-

3.

Tổ: Hành chính


-nt-

4.

Tổ: Tin học


-nt-

5.

Tổ: Thể dục

7.

THPT Phan Đình Phùng

1.

Tổ: Sử- Địa- GDCD


-nt-

2.

Tổ: Sinh học


-nt-

3.

Tổ: Toán

8.

THPT Trần Phú

1.

Tổ: Sử- Địa


-nt-

2.

Tổ: Sinh- Thể dục

9.

THPT Lê Lợi

1.

Tổ: Ngoại ngữ


-nt-

2.

Tổ: Sinh học


-nt-

3.

Tổ: Văn

10.

THPT Lê Thành Phương

1.

Tổ: Sử- Địa


-nt-

2.

Tổ: Văn

11.

THPT Nguyễn Du

1.

Tổ: Toán- Tin


-nt-

2.

Tổ: Hoá học

12.

THPT Phan Bội Châu

1.

Tổ: Ngoại ngữ


-nt-

2.

Tổ: Ngữ văn

13.

THPT Nguyễn Văn Linh

1.

Tổ: Văn- Sử


-nt-

2.

Tổ: Hành chính

14.

THPT Trần Suyền

1.

Tổ:Ngoại ngữ


-nt-

2.

Tổ: Văn


-nt-

3.

Tổ: Hành chính

15.

PT- DTNT tỉnh

1.

Tổ: Toán -Lý


-nt-

2.

Tổ: Hóa- Sinh

16.

THCS-THPT Phan Chu Trinh

1.

Tổ: Hành chính


-nt-

2.

Tổ: Địa lý


-nt-

3.

Tổ: Ngoại ngữ

17.

THCS-THPT Sơn Thành

1.

Tổ: Hóa học


-nt-

2.

Tổ: Sử- Địa- GDCD

18.

THCS-THPT Xuân Phước

1.

Tổ: Toán - Tin


-nt-

2.

Tổ: Hành chính quản trị


-nt-

3.

Tổ: Hoá- Sinh

19.

THCS-THPT Võ Thị Sáu

1.

Tổ: Văn- Nghệ thuật


-nt-

2.

Tổ: Địa- Thể dục

20.

THCS-THPT Tân Lập

1.

Tổ: Sử- Địa- GDCD


-nt-

2.

Tổ: Toán- Lý- Tin


-nt-

3.

Tổ: Thể dục- Nhạc- Hoạ


-nt-

4.

Tổ: Ngoại ngữ

21.

THCS-THPT Nguyễn Bá Ngọc

1.

Tổ: Hành chính


-nt-

2.

Tổ: Sử- Địa- GDCD


-nt-

3.

Tổ: Toán

22.

THPT/BC Nguyễn Trãi

1.

Tổ: Toán


-nt-

2.

Tổ: Hành chính

23.

THPT/BC Nguyễn Công Trứ

1.

Tổ: Ngoại ngữ- Địa


-nt-

2.

Tổ: Hoá- Sinh- Thể dục

24.

THPT/BC Nguyễn Trường Tộ

1.

Tổ: Toán- Tin- QP


-nt-

2.

Tổ: Hành chính

25.

THPT/BC Nguyễn T.Minh Khai

1.

Tổ: Văn


-nt-

2.

Tổ: Lý- Hoá

26.

THPT/BC Trần Bình Trọng

1.

Tổ: Toán


-nt-

2.

Tổ: Sinh- Thể dục

27.

THPT/DL Nguyễn Bỉnh Khiêm

1.

Tổ: Hành chính

28.

THPT/DL Duy Tân

1.

Tổ: Giáo viên


-nt-

2.

Tổ: Hành chính


-nt-

3.

Tổ: Giám thị- Bảo vệ

29.

Trung tâm KTTH-HN tỉnh

1.

Tổ: Kỹ thuật Công nghiệp


-nt-

2.

Tổ: Kỹ thuật Nữ công


-nt-

3.

Tổ: Xe máy


-nt-

4.

Tổ: Hành chính- Quản trị


-nt-

5.

Tổ: Tin học

30.

Trung tâm GDTX tỉnh

1.

Phòng: Tin học- Ngoại ngữ- BDVH

31.

TT-KTTH-HN Sông Cầu

1.

Tổ: Nữ công- Dịch vụ

32.

TT-KTTH-HN Tuy An

1.

Tổ: Tin học- Nữ công

33.

TT-KTTH-HN Đồng Xuân

1.

Tổ: Nữ công

34.

TT-KTTH-HN Tuy Hoà

1.

Tổ: Nghề -Dịch vụ


-nt-

2.

Tổ: Nữ công


-nt-

3.

Tổ: Tin học

35.

TT-KTTH-HN Sơn Hoà

1.

Tổ: Chuyên môn


-nt-

2.

Tổ: Giáo viên-HCQT

36.

TT-KTTH-HN Sông Hinh

1.

Tổ: Giáo vụ

37.

TT-KTTH-HN Phú Hoà

1.

Tổ: Giáo viên

38.

Trường Niềm Vui

1.

Tổ: Chuyên môn 1

39.

Văn phòng Sở Giáo dục& Đào tạo

1.

Phòng: Kế hoạch Tài chính2.

Phòng: Thanh tra3.

Ban Quản lý dự án

 
Các thông tin thi đua- khen thưởng năm học 2007-2008 khác...
STT NỘI DUNG THÔNG TIN NĂM HỌC NĂM HỌC
1 Danh sách chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2007-2008 2007-2008
2 Bảng tổng hợp kết quả thi đua- khen thưởng năm học 2007-2008 2007-2008
3 Danh sách các đơn vị tài trợ khen thưởng năm học 2007-2008 2007-2008
4 DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY CHÍNH KHÓA ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA ĐẠT GIẢI Năm Học 2007– 2008 2007-2008
5 DANH SÁCH KHEN THƯỞNG GV dạy HS giỏi Quốc gia, HS giỏi Khu vực đạt giải năm học 2006-2007 2007-2008
6 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG GIẤY KHEN 2007-2008
7 CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2007-2008 2007-2008
8 CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC ĐƯỢC SỞ GD& ĐT CÔNG NHẬN 2007-2008
9 TRƯỜNG ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 2007-2008
10 Danh sách học sinh giỏi xếp vị thứ nhất, nhì trong kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT lớp 12 năm học 2007-2008 2007-2008
11 Học sinh đạt Huy chương vàng Olympic truyền thống năm học 2007-2008 2007-2008
12 Danh sách học sinh đạt giải máy tính cầm tay Casio khu vực năm học 2007-2008 2007-2008
13 Học sinh đoạt Huy chương vàng Hội khỏe phù đổng toàn quốc và khu vực 2007-2008
14 Danh sách học sinh dân tộc thiểu số gia đình khó khăn vượt khó học giỏi 2007-2008
15 Danh sách học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm học 2007-2008 2007-2008
16 Danh sách học sinh giỏi Quốc gia năm học 2007-2008 2007-2008
17 Danh sách thí sinh đỗ thủ khoa các kỳ thi năm học 2007-2008 2007-2008
18 Danh sách học sinh giỏi năm học 2007-2008 2007-2008
 
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0