0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

Đề thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2009-2010 (Toán chuyên hệ số 2)  [ 15.06.2009 ]
Đề thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2009-2010 ( Toán hệ số 1)  [ 22.06.2009 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : VẬT LÝ  [ 04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : NGỮ VĂN  [ 04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : NGỮ VĂN  [ 04.11.2008 ]
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2008 -2009 Đáp án - MÔN : TOÁN - Chuyên  [ 04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : TIẾNG ANH  [ 04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : TIẾNG ANH  [ 04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi: SINH HỌC  [ 04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009  [ 02.04.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi: HÓA HỌC - đề chính thức  [ 02.04.2008 ]
Tuyển sinh THPT Năm 2008 - 2009 - Môn Toán  [ 02.04.2008 ]
Tuyển sinh THPT chuyên Năm 2008 - 2009 Môn Toán  [ 02.04.2008 ]
Tuyển sinh lớp 10 - Chuyên LVC môn Toán - năm 2002-2003  [ 02.04.2008 ]
Tuyển sinh lớp 10 - Chuyên LVC môn Toán - năm 2004-2005  [ 02.04.2008 ]
Tuyển sinh lớp 10 - Chuyên LVC môn Toán - năm 2003-2004  [ 02.04.2008 ]
Trang   1
 
 

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0
leanpha@phuyen.edu.vn   
   0