0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TN THPT,BT THPT

Đề thi môn Tiếng Anh- THPT năm 2009  [ 19.06.2009 ]
Đề thi môn Địa Lý- THPT năm 2009  [ 19.06.2009 ]
Đề thi môn Địa Lý- THPT năm 2009  [ 19.06.2009 ]
Đề thi môn Sinh Học- GDTX năm 2009  [ 19.06.2009 ]
Đề thi môn Sinh Học- THPT năm 2009  [ 19.06.2009 ]
Đề thi môn Hóa Học - GDTX năm 2009  [ 19.06.2009 ]
Đề thi môn Vật Lý- GDTX năm 2009  [ 19.06.2009 ]
Đề thi môn Vật Lý- THPT năm 2009  [ 19.06.2009 ]
Đề thi môn Toán- GDTX năm 2009  [ 19.06.2009 ]
Đề thi môn Văn - THPT năm 2009  [ 19.06.2009 ]
Đề thi môn Toán- GDTX năm 2009  [ 19.06.2009 ]
Đề thi môn Toán- THPT năm 2009  [ 19.06.2009 ]
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Hệ 3 năm - Môn Tiếng Pháp  [ 30.11.2008 ]
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Tiếng Pháp- Hệ 7 năm  [ 30.11.2008 ]
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Lịch Sử-KPB  [ 30.11.2008 ]
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Toán-KPB  [ 30.11.2008 ]
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Ngữ Văn  [ 30.11.2008 ]
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Tiếng Pháp- Hệ 7 năm  [ 30.11.2008 ]
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Tiếng Pháp- Hệ 7 năm  [ 30.11.2008 ]
Tốt nghiệp BT THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Địa Lý  [ 30.11.2008 ]
Trang   1 2 3
 
 

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0
leanpha@phuyen.edu.vn   
   0