0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRÌNH ĐỘ A,B TIN HỌC

Tập tài liệu đề thi ôn thi Công chúc năm 2009  [ 07.08.2009 ]
Kỳ thi Quốc Gia Tin học trình độ A khoá 22-3-2009  [ 01.05.2009 ]
Đề thực hành tin học B - Khóa 83 (Đề chẵn)  [ 24.03.2009 ]
Đề thực hành tin học B - Khóa 83 (Đề lẻ)  [ 24.03.2009 ]
Đề thi tin học khóa 83 - Đề lý thuyết (Đề chẵn)  [ 24.03.2009 ]
Đề thi tin học khóa 83 - Đề lý thuyết Tin B  [ 24.03.2009 ]
Đề thi Tin B - Khóa 82 - Đề thực hành số 1  [ 18.02.2009 ]
Đề thi Tin B - Khóa 82 - Thực hành- Đề số 2  [ 18.02.2009 ]
Đề thi Tin B - Khóa 82 - Lý Thuyết - Đề số 2  [ 12.01.2009 ]
Đề thi Tin B - Khóa 82 - Lý Thuyết - Đề số 1  [ 12.01.2009 ]
Đề thi Tin A - Lý thuyết - Khóa 81  [ 15.12.2008 ]
Đề thi Tin A - Thực hành - Khóa 81  [ 15.12.2008 ]
Đề thi Tin học ứng dụng trình độ B- Khóa 81 -Thực hành Access  [ 15.12.2008 ]
Đề thi Tin học ứng dụng trình độ B- Khóa 81 - lý thuyết Access  [ 15.12.2008 ]
Trang   1
 
 

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0
leanpha@phuyen.edu.vn   
   0