0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRÌNH ĐỘ A,B TIẾNG ANH

 
Đề thi Môn Nghe B2-2009  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Nghe B1-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết B5-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết B3-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết B2-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết B1-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết B1-2007  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết A3-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết A2-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết A- 2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết A -2007  [ 11.08.2009 ]
Đề thi chứng chỉ A - Anh văn - Mã đề 121  [ 03.03.2009 ]
 
Trang   1
     
 

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0
leanpha@phuyen.edu.vn   
   0