0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP

 
Đề thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh- Năm 2008-2009-Môn Hóa  [ 15.04.2009 ]
Đề thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh- Năm 2008-2009-Môn Vật Lí  [ 14.04.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Hóa học lớp 12 (Đề Lý thuyết)- Năm học 2008-2009  [ 24.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Hóa học lớp 9 THCS (Đề Lý thuyết)- Năm học 2008-2009  [ 24.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Vật lí lớp 12 THPT- Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Vật lí lớp 9 THCS- Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Sinh học lớp 12 THPT- Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Sinh học lớp 9 THCS - Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Hóa học lớp 12 THPT - Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Hóa học lớp 9 THCS - Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi toán từ năm 1962-->2005  [ 18.02.2009 ]
Đề thi HSG máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh năm 2008-2009 - Môn Toán lớp 9-THCS  [ 09.03.2009 ]
Đề thi HSG máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh năm 2008-2009 - Môn Vật lý - THPT  [ 12.02.2009 ]
Đề thi HSG máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh năm 2008-2009 - Môn Sinh - THPT  [ 12.02.2009 ]
Đề thi HSG máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh năm 2008-2009 - Môn Hóa - THPT  [ 11.02.2009 ]
Đề Thi HSG Cấp Tỉnh Giải toán trên máy tính Cầm tay - Casio - Môn Toán BT THPT - Năm 2008-2009  [ 10.02.2009 ]
Đề Thi HSG Cấp Tỉnh Giải toán trên máy tính Cầm tay - Casio - Môn Toán THPT - Năm 2008-2009  [ 10.02.2009 ]
Đề thi Giải toán trên máy tính bỏ túi Toán 11 (Tham khảo)  [ 16.01.2009 ]
Đề thi Giải toán trên máy tính cầm tay Casio (Tham khảo)  [ 16.01.2009 ]
Đề thi HSG QG - Môn Toán - năm 2008  [ 13.01.2009 ]
 
Trang   1 2 3
     
 

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0
leanpha@phuyen.edu.vn   
   0