0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Chi bộ
Ban giám đốc
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Tổ chuyên môn
Ban đại diện CMHS
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
Thời khoá biểu
 Thông tin nội bộ
Thông báo
Thi đua-Khen thưởng
Sáng kiến kinh nghiệm
Ảnh hoạt động
Tin học tập
Thư viện Giáo án điện tử
Thư viện Giáo án
Đề cương ôn tập
 Văn bản
Trung ương
UBND tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản Trung tâm
Văn bản thi đua
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
 Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Phần mềm
 Lượt truy cập
32618
 Liên kết
 Quảng cáo
 
Ban giám đốc
 

 
  GIÁM ĐỐC:NGUYỄN XUÂN HIỀN
Điện thoại : 057.3865269
Địa chỉ : 310 QL1A, Thị Trấn Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên
Thư điện tử: Nxhien.tttuyan@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Phụ trách chung

  PHÓ GIÁM ĐỐC:PHẠM HÙNG PHONG
Điện thoại : 057. 3865731
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Thư điện tử: Phphong.tttuyan@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Phụ trách chuyên môn

  PHÓ GIÁM ĐỐC:NGÔ VŨ NGUYÊN
Điện thoại : 0573865269
Địa chỉ : 310 QL IA Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An
Thư điện tử: ngovunguyen.ttdn@gmail.com
  Lĩnh vực phụ trách:
  Hành Chính

  PHÓ GIÁM ĐỐC:NGUYỄN CÔNG HẢI
Điện thoại :
Địa chỉ : 310 QL IA Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An
Thư điện tử: hainguyen0680@gmail.com
  Lĩnh vực phụ trách:
  Dạy Nghề

   
   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
    310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
   0
   0