0

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

 Thông tin chung
Giới thiệu
Bảng tin thanh niên
Ban chấp hành
Hồ sơ đoàn viên
Hình ảnh hoạt động
Văn bản
Nghiệp vụ đoàn
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
 Bài ca thanh niên
+Khac vong tuoi tre
--------------------------
+Dau chan tinh nguyen
--------------------------
+Bai ca nho Bac
--------------------------
+Suc song tuoi tre
--------------------------
 
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN
 

 
  Bí thư:Lê Văn Thạnh
Điện thoại : 057. 6266004
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Thư điện tử: Lvthanh.tttuyan@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  Công tác chung Thanh niên

  Phó bí thư :Trần Thị Kim Diệu
Điện thoại :
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Thư điện tử:
  Lĩnh vực phụ trách:
  Công tác thanh niên

  Ủy Viên:Trịnh Thị Ánh Xuân
Điện thoại :
Địa chỉ : 310 QL1A - Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Thư điện tử:
  Lĩnh vực phụ trách:
  Thanh Niên

   

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Tuy An
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   310 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0
leanpha@phuyen.edu.vn   
   0